حماس: گفت و گوي عملي تنها راه تحقق آشتي ملي

شنبه 30 مرداد 1389 - 16:20

عضو کميته آشتي جنبش حماس تاکيد کرد وضع فلسطيني ها به جايي رسيده است که همه گروه هاناچارند براي پايان دادن به دودستگي و گفت و گوي عملي براي تحقق آشتي ملي اقدام کنند.

عضو کميته آشتي جنبش حماس تاکيد کرد وضع فلسطيني ها به جايي رسيده است که همه گروه هاناچارند براي پايان دادن به دودستگي و گفت و گوي عملي براي تحقق آشتي ملي اقدام کنند. ايمنطاها روز شنبه در گفت و گو با شبکهالعالم اظهار داشت: با توجه به اينکه اکنون ملت فلسطين در مرحله اي استثنايي قرار دارد، ورود به مذاکرات مستقيم با رژيم اشغالگر به اين معني است که گروهي وجود دارد که امتيازدهي به دشمن صهيونيست را ترجيح مي دهد، و همه مي دانيم که امتيازدهي و مذاکره با دشمن در سايه دودستگي داخلي چقدر خطرناک است.وي افزود: در اين مرحله از هر زمان ديگري به آشتي ملي و وحدت نيازمنديم، بايد در برابر فشارهاي آمريکا براي مذاکره مستقيم و تجاوزات اسراييل در صفي واحد ايستادگي کنيم. عضو کميته آشتي جنبش حماس با بيان اينکهآمريکا مخالف مذاکرات فلسطيني - فلسطيني است خاطر نشان کرد: در کمال تاسف بايد بگويم که برخي از کشورهاي عربي در منطقه نيز از اين رويکرد آمريکا حمايت کرده و براي تحقق نيافتن آشتي ملي فلسطيني تلاش مي کنند. طاها وتوي آمريکا را تنها مانع در برابر آشتي ملي دانست و تاکيد کرد: جنبش حماس براي شکستن رکود حاکم بر مذاکرات آشتي ملي راه حل هاي فراواني ارائه کرد و با اينکه همه گروه هاي فلسطيني اين راه حل ها را قبول دارند اما آمريکا اين راه حل ها را وتو کرده است. دولت آمريکا و برخي کشورهاي منطقه خواهان برجا ماندن محاصره تحميل شده بر غزه هستند تا امکان ادامه مذاکره مستقيم بدون وجود مخالفت واقعي با گروه مذاکره کننده برقرار باشد و اين گروه بتواند امتيازهاي بيشتري بدهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها