ادامه محاصره و سايه تنگدستي برسفره روزه داران غزه

يکشنبه 31 مرداد 1389 - 15:19

با تداوم محاصره ظالمانه نوار غزه از سوي رژيم صهيونيستي و بالارفتن ميزان فقر و بيکاري در اين منطقه ، نياز فلسطينيانغزه به کمک هاي انساني و حمايت انجمن هاي خيريه بويژه در ماه مبارک رمضان در حال افزايش است.

با تداوم محاصره ظالمانه نوار غزه از سوي رژيم صهيونيستي و بالارفتن ميزان فقر و بيکاري در اين منطقه ، نياز فلسطينيانغزه به کمک هاي انساني و حمايت انجمن هاي خيريه بويژه در ماه مبارک رمضان در حال افزايش است. با وجود افزايش فقر و تنگدستي فلسطينيان غزه اما در رمضان امسال ميزان کمک ها به دليل شدت محاصرهو شرايط سياسي موجود بسيار اندک بوده است. آنچه که انجمن هاي خيريه ارايه مي دهند همه نيازهاي شهروندان غزه را برطرف نمي کند و به قدري ناچيز است که به دست بسياري از آنها نمي رسد. مردم غزه هر سال منتظر ماه مبارک رمضان هستند زيرا به يمن اين ماه مبارک همواره کمک هاي بسياري براي آنها ارسال مي شد ولي امسال ميزان اين کمک هانااميدکننده بود زيرا بنا به نظر صاحبان انجمن هاي خيريه ، حاميان ملت فلسطين به دليل تشديد محاصره وهمچنين وضعيت سياسي موجود نمي توانند کمک هاي خود را ارسال کنند. "حسين ابومنصور" رييس کميته هماهنگي کمک هاي خيريه در غزه روز يکشنبه در گفتگو با العالم اظهار داشت: هر سال در ماه مبارک رمضان توافقنامه هاي بسياري با طرف هاي حامي منعقد مي کرديم ولي امسال تا اين لحظه چنين توافقنامه هايي امضا نشده است، تاخير در کمک رساني به مردم غزه به دليل اوضاع و شرايط سياسياست. "محمد حلاسه" مدير انجمن خيريه "اصدقاء الطالب" در غزه به العالم گفت: امسال بسياري از موسسات خيريه آشکارا اعلام کردند که از ارسال کمک به نوار غزه عاجزند. ميزانفقر در نوارغزه به 80 درصد رسيدهو نياز مردم به کمک ها روز به روز در حال افزايش است و اين در حالي است که ميزان کمک ها کاهش يافته است. ماه مبارک رمضان فرصتي براي جلب توجه اعراب و مسلمانان به مردم محاصره شده غزه بود ولي به نظر مي رسد که آنها ديگر از توجه به اين منطقه خودداري مي کنند، اما مردم غزه هيچگاه از صبر و مقاومت خسته و نااميد نمي شوند. 23/12/2

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها