تلاش آمريکا براي تحميل شروط اسرائيل بر تشکيلات خودگردان

دوشنبه 1 شهريور 1389 - 18:00

يکي از رهبران جنبش فتح اذعان کرد که آمريکا با در اختيار گرفتن انحصاري پرونده مذاکرات سازش بدنبال تحميلشروط اسرائيلبر تشکيلات خودگردان بوده است.

يکي از رهبران جنبش فتح اذعان کرد که آمريکا با در اختيار گرفتن انحصاري پرونده مذاکرات سازش بدنبال تحميلشروط اسرائيلبر تشکيلات خودگردان بوده است."زياد ابوعين" عضو شوراي انقلابي جنبش فتح بعد از ظهردوشنبه در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: اسرئيل بايد بداند که مذاکره تنها گزينه نيست بلکه فلسطيني ها مي توانند با آغاز انتفاضه هاي متعدد، درمقابل اين رژيم با همهتوان مقاومت کنند. ابوعين تصريح کرد: سران تشکيلات خودگردان براي آغاز مذاکرات بر ضرورتپايبنديرژيم اسرائيل به گزارش کميته چهارجانبهپافشاري مي کردند، زيرا نمي خواستند که پرونده مذاکرات تنها در انحصار دولت آمريکا باشد، چراکهواشنگتن بدنبال آن بود که شروط اين رژيم را به ما ديکته کند. ابوعين در ادامه افزود: ما در جهان عرب و جهان اسلام شاهد حمايت و همبستگي کلامي هستيم، اما کمتر کسي را مي يابيم که قادر باشد گذرگاهها را براي ملت فلسطين بگشايدو يا اندکي از مشکلاتمردم فلسطين بکاهد و يا خدماتي به آنها ارائه کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها