جبهه خلق: مذاکرات تهديدي براي طرح ملي فلسطين است

پنج‌شنبه 4 شهريور 1389 - 16:52

جبهه خلق براي آزادي فلسطين، مذاکرات مستقيم با رژيم اشغالگر را تهديدي براي طرح ملي فلسطين دانست.

جبهه خلق براي آزادي فلسطين، مذاکرات مستقيم با رژيم اشغالگر را تهديدي براي طرح ملي فلسطين دانست."جميل مزهر" عضو دفتر سياسي جبهه خلق بعد از ظهرپنج شنبه در گفتگو با العالم اظهار داشت: با توجه به اقدامات کابينه افراطي رژيم اشغالگر به رياست نتانياهو در ادامه شهرک سازيو ساخت هزاران واحد مسکوني درقدس و کرانه باختري، ورود به مذاکرات با اين رژيم به نتايج فاجعه باري منجر خواهد شد. مزهرافزود: هيچگاه نمي توان رژيم اشغالگر را به اجرايقطعنامه ها و تصميم هاي بين المللي ملزم کرد، چراکه اين رژيم در هر حال به نقشه هاي خود در يهودي سازي قدس و شهرک سازيبراي جلوگيري تشکيل کشور مستقل فلسطيني به پايتختي قدس ادامه مي دهد. وي خاطرنشان کرد: مذاکرات، طرح ملي فلسطين را تهديد و حتي به اصول فلسطيني ها خدشه وارد مي کند؛ بويژه آنکهطرفي که سبب تضعيف آن مي شود، طرف فلسطيني است.عضو دفتر سياسي جبهه خلقبراي آزادي فلسطين تاکيدکرد: تشکيلات خودگرداندر صورتيکهتحت فشار قرار بگيرد، ممکن است امتيازهاي زيادي درباره قدس و آوارگان فلسطيني بدهد. مزهر از تشکيلات خودگرداندعوت کرد به خواست ملت فلسطين که مخالف مذاکرات هستند گوشدهد. وي با بيان اينکه مذاکرات فقط به نفع اشغالگران است، خاطرنشان کرد:مذاکراتبه رژيم صهيونيستيبراي فريب افکار عمومي در سطح جهان کمک مي کند، بصورتيکه اين رژيم مي تواند از اين راهوانمود کند فرايند سازش وجود دارد تا زمان بيشتري براي ادامه شهرک سازي و يهودي سازي قدس و ديگر اقداماتش بدست آورد. مزهر با اشاره به بي نتيجه بودن مذاکرات با رژيم اشغالگر در طول 18 سال گذشته، گفت: مذاکرات در طول 18سال سرپوشي براي اشغالگران جهت ارتکاب جنايتعليه ملت فلسطين ايجاد کرده است، بنابراينبازگشت دوباره به چنين فرايندي براي فلسطيني ها بي فايده خواهد بود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها