اعمال محدوديت هاي شديد عليه فلسطينيها در قدس

جمعه 5 شهريور 1389 - 16:19

رژيم اشغالگر در سومين جمعه ماه مبارک رمضان با تشديد محدوديت ها براي ورود فلسطيني ها به مسجد الاقصي، هزاران نظاميرا اطراف اين مسجد مستقر کرد.

رژيم اشغالگر در سومين جمعه ماه مبارک رمضان با تشديد محدوديت ها براي ورود فلسطيني ها به مسجد الاقصي، هزاران نظاميرا اطراف اين مسجد مستقر کرد. به گزارش خبرنگار شبکه العالم در قدس اشغالي، رژيم صهيونيستي محدوديت هاي شديدي راعليه مردان زير پنجاه سال و زنان زير چهل سال و بويژه کساني که از کرانه باختري به قدس آمده اند، اعمال کرده است تا از شرکت فلسطيني ها در نماز جمعه درمسجد الاقصي جلوگيري کند. عدنان حسيني شهردار قدس روز جمعه در گفتگو باالعالم اظهار داشت: اقداماتي براي محدود کردن فعاليت مردم قدس صورت مي گيرد که بسيار سخت و دشوارند.وي افزود:اين محدوديتها در ادامه اقداماتي است کهاين رژيم از هفته گذشته در پيش گرفته و در هفته هاي بعد هم ادامه خواهد يافت. ساعات اوليه صبح هرجمعه هزاران نفر از زنان و مردان براي ورود به شهر قدس و نماز در مسجد الاقصي تلاش مي کنند، ولي اين تلاشها غالبا با شکست مواجه مي شود زيرا رژيم اشغالگر بيشتر نمازگذاران را از ورود به اين مسجد منع مي کند، بصورتيکهفقط عده کمي از بزرگسالان فرصتشرکتدر نماز جمعه در مسجد الاقصي را مي يابند، از اين رو در ماه مبارک رمضان، نماز در وروديهاي اصلي شهر قدس برگزار مي شود. رژيم اشغالگر از سالها پيش بويژه پس از توافقنامه اوسلودر سال 1993، محدوديت هاي شديدي را براي جلوگيري از ورود فلسطينيها به اين شهر اعمال مي کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها