مخالفت فتح با شرط به رسميت شناختن رژيم اسرائيل

سه شنبه 9 شهريور 1389 - 05:57

جنبش فتح شرط بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي براي به رسميت شناختن اين رژيم براي برگزاري مذاکرات مستقيم را رد کرد.

جنبش فتح شرط بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي براي به رسميت شناختن اين رژيم براي برگزاري مذاکرات مستقيم را رد کرد. عزام الاحمد عضو کميته مرکزي جنبش فتح در مصاحبه با شبکهالعالم تاکيد کرد کهرهبري اين جنبش درباره موفقيت آميز بودن مذاکرات خوشبين نيست اما از اصل مشارکت در آن دفاع کرد تا اسرائيلي ها را مسئول شکست مذاکرات بداند. وي گفت: تشکيلات خودگردان وسران عرب بعلت مواضع رژيم اسرائيل، درباره به نتيجه رسيدن مذاکرات خوشبين نيستند.عزام الاحمد تاکيد کرد:مسئوليت شکست درمذاکراتبر عهده رژيم اسرائيل است، به همين علت گروههاي فلسطيني و عربي و اسلامي بايد بدنبال جايگزين هاي واقعگرايانه در چارچوب وحدت ملي باشند. مصطفي برغوثي دبيرکل جنبش موسوم به ابتکار ملي فلسطيندر مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اينکه براي موفقيت در اين مذاکرات از توازن قدرت برخوردار نيستيم،خواستار بازگشت به اجماع ملي و تسليم نشدن در برابر اين فشارها، و تاکيد بر ضرورت توقف کامل شهرک سازي براي آغاز مذاکرات،هستيم.از سوي ديگر "هاني المصري" مدير مرکز اطلاع رساني "بدائل" با انتقاد از اظهارات عوفاديا يوسف خاخام اسرائيليکه خواستار نابودي مردم فلسطين شده است، تاکيد کرد:اين اظهارات بيانگر ميزان نژادپرستي اسرائيل است. وي افزود: اين اظهارات نشان مي دهد کهکابينهتندرو رژيم صهيونيستي نمي تواند به تلاشهاي انجام شده براي برقراري صلح واکنش مثبت نشان دهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها