اعتراض به وضعيت اسراي فلسطيني در زندانهاي اشغالگران

سه شنبه 9 شهريور 1389 - 08:03

خانواده هاي اسراي فلسطيني با برگزاري تجمع اعتراض آميزمقابل دفتر کميته بين المللي صليب سرخ در غزه اقدامات رژيم صهيونيستي عليه اسرااز جمله توهين و شکنجه آنها را محکوم کردند.

خانواده هاي اسراي فلسطيني با برگزاري تجمع اعتراض آميزمقابل دفتر کميته بين المللي صليب سرخ در غزه اقدامات رژيم صهيونيستي عليه اسرااز جمله توهين و شکنجه آنها را محکوم کردند. محمد فرج الغول وزير امور اسراي دولت فلسطين در غزه در حاشيه اين تجمع در مصاحبه با خبرنگاران انتقال اسراي فلسطيني در زندانهاي رژيم اشغالگر از زنداني به زندان ديگر را که با هدف ترساندن و محروم کردن آنها از ثبات و آرامش در زندان ها صورت مي گيرد ، محکوم کرد.وي گفت: اين اقداماداره زندانهاي رژيم اشغالگر به منزلهتلاش آنها براي کشتناسرايي است کهوضعيت جسمي خوبي ندارند و بيمار هستند. رفيق حمدونه، نماينده جنبش فتح در کميته اسرا در مصاحبه با خبرنگار شبکه العالم اظهار داشت: اشغالگران، اسراي فلسطيني را شکنجه بدني و روحي مي کنند.حمدونه با بيان اينکهبيش از9 هزار اسير فلسطينيدر زندانهاي رژيم اشغالگر در بازداشت هستند، گفت:صدها نفر از اين اسرابدون محاکمه زنداني هستند و به بدترين شيوه شکنجه مي شوند. وي با اشاره به اينکه سياست بسيار تندي عليه اسرا در زندانها وجود دارد، افزود: اکنون زمان آن فرا رسيده است که همه سياستمداران اسرائيلي که متهم به نقض حقوق بشر هستند در دادگاههاي بين المللي بعنوان جنايتکار جنگي محاکمه شوند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها