اعزام نخستين کشتي آلماني براي شکست محاصره غزه

سه شنبه 9 شهريور 1389 - 08:46

براي نخستين بار يک کشتي از آلمان توسط يک گروه طرفدار مردم فلسطين براي شکست محاصره غزه و کمک به ساکنان آن، عازم اين منطقه مي شود.

براي نخستين بار يک کشتي از آلمان توسط يک گروه طرفدار مردم فلسطين براي شکست محاصره غزه و کمک به ساکنان آن، عازم اين منطقه مي شود.قراراستاين کشتي همراهناوگان آزادي 2، اواخرسپتامبر آينده عازم سواحل غزهشود. "خميس کرت" هماهنگ کننده طرح آلماني شکست محاصره غزه، درگفتگوبا شبکه العالم گفت: بسياري از انجمن هايي که ما با آن ها ديدار کرديم ، آمادگي خود را براي شرکت دراين فراخواناعلام کردند و تا اين لحظه، بيش از 13 انجمن عرب و آلمانيبراي قبول اين طرح و حمايت ازآن و متمرکز کردن تلاش ها براي فرستادن کشتي به غزه اعلام آمادگي کرده اند. شمارياز فعالان صلح آلماني ازجمله تعدادي ازنمايندگان پارلمان اين کشورکه اخيراپايان محاصره غزه را خواستار شده اند، درکشتي حامل کمک هاي انسان دوستانه برايمردم غزه حضور دارند. اين فعالان صلح آلماني از دولت خودخواسته اند که اين تصميم را هرچه سريعتر به اجرا بگذارد و مواضع جدي تري را دراين زمينه اتخاذ کند. "اوتو کول" فعال سياسي آلمانيدر گفتگو با العالم اظهار داشت:تاهنگاميکهاتحاديه اروپا و دولت آلمان، فشارهايي واقعي بر اسرائيل وارد نکنند، اين رژيم به اقدامات خود در نقض قوانين بين المللي و محاصره غيرانساني يک و نيم ميليون فلسطيني درنوار غزه ادامه خواهد داد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها