تعيين روزجهاني قدس نشانه دورانديشي امام راحل

چهارشنبه 10 شهريور 1389 - 17:12

دبيرکل جبهه خلق براي آزادي فلسطين - فرماندهي کل، با تاکيد بر اهميت روز جهاني قدس، از همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست تا به طور گسترده در راهپيمايي و مراسم اين روز شرکت کنند.

دبيرکل جبهه خلق براي آزادي فلسطين - فرماندهي کل، با تاکيد بر اهميت روز جهاني قدس، از همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست تا به طور گسترده در راهپيمايي و مراسم اين روز شرکت کنند. "احمد جبريل" در گفت وگو با شبکه العالم اظهار داشت: هر روز که مي گذرد، درک امت هاي عربي و اسلامي درباره اهميت موضوع قدس بيشتر وعميق تري مي شود، چرا که درگذشته مراسم اين روز به طور محدود برگزار مي شد اما امروز شاهديم که ميليون ها مسلمان در جاي جاي اين کره خاکي از آمريکا و آفريقا گرفته تا آسيا درمراسم روز جهاني قدس براي حمايت از قدس و فلسطين شرکت مي کنند. وي افزود: امام خميني (ره) با وجود شرايط دشوار جمهوري اسلامي ايران در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ايران موضوع قدس و فلسطين را فراموش نکردند. احمد جبريل گفت: هنگامي امام خميني (ره) موضوع قدس را در سال 1979 ميلادي يعني 31 سال قبل مطرح کردند، با دورانديشي خويش مي دانستند که قدس بعنوان اولين قبله و سومين حرم شريف درمعرض چه حوادث ناگواري قرار خواهد گرفت، لذا از اين طريق خواستند تا به امت اسلامي دراين باره هشدار بدهد. وي تاکيد کرد: امسال بايد به خود رجوع کنيم و ببينيم که براي قدس چه کرده ايم و چه کارهاي بايد براي آن انجام دهيم. احمد جبريل خاطرنشان کرد: وقتي در آن زمان روز جهاني قدس اعلام شد، جمهوري اسلامي ايران دروضعيت بسيار دشواري قرار داشت، چرا که رژيم صدام جنگي را با همکاري طرف هاي عربي و بين المللي براي از بين بردن انقلاب اسلامي ايران عليه اين کشور به راه انداخته بود؛ اما با اين وجود امام خميني (ره) موضوع قدس و فلسطين را فراموش نکردند و فرمودند که بايد قدس يک روز جهاني داشته باشد. وي گفت: وقتي امام خميني (ره) جمعه آخر ماه مبارک رمضان هر سال را به عنوان روز جهاني قدس اعلام کردند، رژيم صهيونيستي طرح هاي يهودي سازي در قدس نداشت، اما ايشان با دور انديشي خويش وقوع اين امر در آينده را پيش بيني مي کردند. دبيرکل جبهه خلق براي آزادي فلسطين - فرماندهي کل گفت: امروز قدس در معرض خطر قرار دارد و "محمود عباس" رئيس تشکيلات خودگردان و برخي رژيم هاي عرب طرفدار آمريکا درک کنند که نه هيچ حاکم عربي و نه محمود عباس و نظير او نمي توانند موضوع قدس را به بازي بگيرند، و به تنهايي درباره آن تصميم گيري کنند، زيرا اين موضوع مربوط به بيش از يک ميليارد و 400 ميليون مسلمان جهان مي شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها