حماس: روز جهاني قدس، روز وحدت مسلمانان است

شنبه 13 شهريور 1389 - 17:05

يکي از رهبران جنبش مقاومت اسلامي(حماس)، روز جهاني قدس را روز وحدت مسلمانان دانست، و بر ضرورت تلاشامت اسلامي براي آزادي قدس و سرزمين فلسطين از دست اشغالگران تاکيد کرد.

يکي از رهبران جنبش مقاومت اسلامي(حماس)، روز جهاني قدس را روز وحدت مسلمانان دانست، و بر ضرورت تلاشامت اسلامي براي آزادي قدس و سرزمين فلسطين از دست اشغالگران تاکيد کرد."محمد کتري" عصرشنبه در گفتگو با شبکه العالم تصريح کرد: تا زمانيکه قدس و سرزمين فلسطين اسير دست دشمنان است،فرزندان امت اسلامي بايد براي آزادي فلسطين بشتابند و هرکسي که براي آزادي فلسطين تلاشي نمي کند خواه از حاکمان باشد و يا مردم عادي، گناهکار است. وي با تاکيد بر ضرورت حمايت دولتهاي عربياز مردم فلسطين، خاطرنشان کرد: اگربرخي دولتهايعربي از مذاکرات مستقيم حمايت نمي کردند، مذاکره کننده فلسطيني جرات مشارکت در مذاکرات را نداشت. ويبا انتقاد ازاقدام تشکيلات خودگردان در ناديده گرفتن خشم ملتهاي عربي و اسلامي و شرکت در مذاکرات مستقيم با دشمن انتقاد کرد و گفت : متاسفانه تشکيلات خودگردان از 20 سال پيش تاکنون بر مذاکراتي که شکستش ثابت شده است، پافشاري مي کند. کتريتاکيد کرد: تشکيلات خودگردان بايد بجاي اين اقدام به دامان ملت فلسطين بازگردد، و در مبارزاتشان از آنها حمايت کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها