هدف از مذاکرات مستقيم نابودي کامل مساله فلسطين است

سه شنبه 23 شهريور 1389 - 17:36

جبهه مبارزه فلسطيني با انتقاد از مذاکرات تشکيلات خودگردان با رژيم اشغالگر عليرغم اجماع ملي فلسطيني بر رد اين مذاکرات و تاکيد بر نبود هرگونه منفعتي براي فلسطينيان در اين مذاکرات؛ اين اقدامرا رويکردي آمريکايي - صهيونيستي براي نابودي کامل مساله فلسطين دانست.

جبهه مبارزه فلسطيني با انتقاد از مذاکرات تشکيلات خودگردان با رژيم اشغالگر عليرغم اجماع ملي فلسطيني بر رد اين مذاکرات و تاکيد بر نبود هرگونه منفعتي براي فلسطينيان در اين مذاکرات؛ اين اقدامرا رويکردي آمريکايي - صهيونيستي براي نابودي کامل مساله فلسطين دانست. "خالد عبدالمجيد" دبيرکل جبهه مبارزه فلسطين بعد از ظهرسه شنبه در گفت و گو با شبکهالعالم اظهار داشت: دو موضوع مذاکرات و از سرگيري آن، نيازي آمريکايي - صهيونيستي بودند و فلسطينيان هيچ نفعي از اين مذاکرات بيهوده نمي برند؛ بويژه که شروط از سرگيري اين مذاکرات بر پايه رويکرد آمريکا و رژيم صهيونيستي و بمنظور نابودي کامل مساله فلسطين در نظر گرفته شده است. وي افزود: اغلب قريب به اتفاق گروه هاي فلسطيني ، از جمله گروه هاي عضو سازمان آزاديبخش فلسطين و مردم فلسطين در کرانه باختري و باريکه غزه و فلسطينيان خارج از کشور، آشکارا ضد مذاکرات مستقيم يا غيرمستقيم تشکيلات خودگردان با رژيم اشغالگر موضع گيري کردند؛ و آن را فاجعه اي ملي براي فلسطينيان برشمردند. عبدالمجيد خاطرنشان کرد: عليرغم همه ادعاهايي که درباره وجود فشارهاي فراوان بر تشکيلات خودگردان شده بود، اين تشکيلات گزينه بازگشت به مردم را در بين گزينه ها داشت و بايد به دامان مردم و گروه هاي فلسطيني باز مي گشت؛ اما تشکيلات خودگردان بجاي اين کار به اجماع ملي فلسطيني پشت کرد و پس از تماس هاي بين المللي و غربي و عربي بارديگر به مذاکرات پناه آورد. دبيرکل جبهه مبارزه فلسطين تاکيد کرد که تيم مذاکرات، نماينده ملت فلسطين به شمار نمي رود زيرا اين تيم خواست همه ملت فلسطين در رد مذاکرات را ناديده گرفت و اين اقدام آنها را بايد حلقه اي تازه از زنجيره توطئه ها ضد مساله فلسطين دانست. وي افزود: ملت فلسطين دربرابر نتايج اين مذاکرات به گزينه هاي ملي خود پناه خواهد آورد که يکي از اين گزينه ها از سرگيري مقاومت در برابر اشغالگري است که نمونه آن را در روزهاي اخير در کرانه باختري مشاهده کرديم. دبيرکل جبهه مبارزه فلسطين با بيان اينکه در سايه لجبازي هاي رژيم اشغالگرو پافشاري بر شروط زورگويانه نتيجه بخش بودن دور آخر مذاکرات بعيد به نظر مي رسد، خاطرنشان کرد: آمريکا و اسراييل و برخي کشورهاي عربي مي خواهند در برابر رسانه ها اين گونه جلوه کنند که اين مذاکرات به نتيجه مثبت رسيده است. عبدالمجيد در پايان تشکيلات خودگردان را به پايبندي به شروط فلسطيني از جمله توقف شهرک سازي به عنوان پيش شرط از سرگيري مذاکرات فراخواند و از آمريکا و طرف هاي فشار آورنده بر تيم فلسطيني نيز خواست بر اسراييل فشار آورند تاشهرک سازي را متوقفکند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها