بيست و هشتمين سالگرد شهداي صبرا و شتيلا

جمعه 26 شهريور 1389 - 07:39

بيست و هشتمين سالگرد شهداي اردوگاه هاي صبرا و شتيلا، با حضور شهروندان لبناني و آوارگان فلسطيني در مزار قربانيان اين جنايت رژيم صهيونيستي در جنوب بيروت برگزار شد.

بيست و هشتمين سالگرد شهداي اردوگاه هاي صبرا و شتيلا، با حضور شهروندان لبناني و آوارگان فلسطيني در مزار قربانيان اين جنايت رژيم صهيونيستي در جنوب بيروت برگزار شد. در فاصله روزهاي 16 تا 18 سپتامبر 1982 (25 تا 27 شهريور 61) هزاران زن و کودک و پير و جوان آواره فلسطيني در اردوگاه هاي فلسطيني صبرا و شتيلا در جنوب بيروت، توسط صهيونيست ها به فرماندهي آريل شارون وزير جنگ وقت رژيم صهيونيستي و مزدوران وي يعني نيروهاي فالانژ به خاک و خون کشيده شدند. اين حمله در آن زمان خشم بين المللي را برانگيخت و آريل شارون بصورت غيرمستقيم مسئول اين حادثه معرفي شد. انتشار تصاوير و خبرهاي اين جنايت وحشيانه، به حدي تکان دهنده بود که حتي برخي حاميانرژيم صهيونيستي به آن واکنش نشان دادند. در ايتاليا کارمندان فرودگاه شرکت هواپيمايي العال را تحريم کردند، و در فرانسه هم بسياري از معلمان دبيرستان ها با تعطيل کردن کلاس ها طي نامه اي به رئيس جمهوري اين کشور قطع روابط ديپلماتيک و اقتصادي با رژيم اسرائيل را خواستار شدند. سرانجام در پي تشديد واکنش ها و فشارهاي بين المللي؛ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 16 دسامبر 1982 با محکوم کردن اين کشتار آن را نسل کشي ناميد. اين قطعنامه با 98 راي موافق در مقابل 19 راي مخالف و 23 راي ممتنع تصويب شد. پس از انتصاب شارون - قصاب اردوگاه صبرا و شاتيلا - به نخست وزيري رژيم صهيونيستي در سال 2001، خانواده هاي قربانيان اين جنايت با استناد به قانوني که براي اولين بار در سال 1993 در مورد نسل کشي روآندا اعمال شد، عليه او اقامه دعوي کردند. دادگاه عالي بلژيک در 12 فوريه 2003 حکمي را براي پيگرد آريل شارون صادر کرد. اما در فاصله کوتاهي پس از اين حکم، در 24 سپتامبر 2003، دادگاه عالي بلژيک به اين بهانه که شاکيان در زمان وقوع حادثه تابعيت بلژيکي نداشتند، قرار منع تعقيب شارون را صادر کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها