حماس: بيانيه کميته چهارجانبه بي ارزش است

چهارشنبه 31 شهريور 1389 - 19:15

سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) بيانيه کميته چهارجانبه درباره تمديد مهلت توقف شهرکسازي را بي محتوا و بي ارزش دانست.

سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) بيانيه کميته چهارجانبه درباره تمديد مهلت توقف شهرکسازي را بي محتوا و بي ارزش دانست. فوزي عصر چهارشنبه در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: کميته چهارجانبه متشکل از امريکا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد است که امريکا بر آن تسلط دارد؛ بنابراين بيانيه اي که اين کميته صادر کرد کاملا بي محتوا و بي ارزش استزيرااين بيانيه خواستار تمديد مهلت توقف شهرکسازي است و نه توقف کامل آن. وي افزود: کميته چهارجانبه در اين بيانيه با ناديده گرفتن حقوق مردم فلسطين،مساله فلسطين رافقط به موضوعتمديد مهلت توقف شهرکسازي محدود کرد.فوزي برهوم در ادامه گفت:مساله فلسطين متشکل از مساله اسيران، آوارگان، تشکيل کشور مستقل فلسطين و مساله قدس است که طي 60 سال ناديده گرفته شده است؛ و اين درحالي است کهکميته چهارجانبه مساله فلسطينفقطبه تمديد مهلت توقف شهرکسازي محدود کرده است؛ موضوعي که حتي رژيم اشغالگربا آن نيز مخالف است. سخنگوي جنبش حماسبا انتقاد از تشکيلات خودگردانبه دليل ادامهمذاکرات با رژيم صهيونيستي و ناديده گرفتنجنايتهاي اين رژيمدر قدس و مسجد الاقصي، تاکيد کرد که مذاکره کننده فلسطيني قادر نيست هيچ چيزي را محقق کند و خود را تسليم رژيم اشغالگرو امريکا کرده، تا سرنوشت مردم فلسطين را آنها تعيين کنند. برهوم اظهار داشت : با وجود اتفاق نظر همه مردم فلسطين درباره شکست مذاکراتبا رژيم اشغالگر، و ضرورت خروجتشکيلات خودگردان از مذاکرات؛اين تشکيلات همچنانبر ادامهاين مذاکراتپافشاري مي کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها