فتح: احتمال وقوع انتفاضه سوم در آينده نزديک

جمعه 2 مهر 1389 - 06:50

مسئول پرونده قدس درجنبش فتح، با اشاره به حوادث اخير منطقه سلوان درشهر قدس اشغالي، از احتمال وقوع انتفاضه سوم عليه رژيم اشغالگر درآينده نزديک خبر داد.

مسئول پرونده قدس درجنبش فتح، با اشاره به حوادث اخير منطقه سلوان درشهر قدس اشغالي، از احتمال وقوع انتفاضه سوم عليه رژيم اشغالگر درآينده نزديک خبر داد. " حاتم عبد القادر" درگفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: حوادثي که در منطقه سلوان در شهر قدس اشغالي روي داد، شبيه به انتفاضه اي عليه نيروهاي اشغالگر است، و احتمال دارد که درآينده نزديک شاهد انتفاضه سوم عليه ظلم و استبداد اشغالگران صهيونيست باشيم. وي با بيان اينکه منطقه سلوان به دليل وجود مجتمع ها و شهرک هاي صهيونيست نشين، يکي از مناطق متشنج در شهر قدس اشغالي است، گفت: فلسطيني هاي ساکن قدس همواره درمعرض حملات و تجاوزات نيروهاي اشغالگر صهيونيستي قرار دارند. حاتم عبدالقادر تصريح کرد : رژيم صهيونيستي بدنبال سلطه کامل بر مناطق وادي حلوه و سلوان و بيرون کردن همه فلسطيني ها است؛ و در همين راستا رژيم اشغالگر تهديد کرده است که 58 باب منزل مسکوني فلسطيني ها را درمنطقه سلوان تخريب کند. مسئول پرونده قدس درجنبش فتح، افزود: حوادث اخير منطقه سلوان، حاوي اين هشدار براي اشغالگران است که، صبر فلسطيني ها رو به پايان است و آن ها ديگر راهي جز روي آوردن به انتفاضه سوم عليه رژيم صهيونيستي ندارند. "خالد ابوعرفه" وزير سابق امور قدس هم در گفتگو با شبکه العالم، تاکيد کرد: رژيم اشغالگر به طرح يهودي سازي قدس در منطقه سلوان و بيرون راندن اهالي اين منطقه همچنان ادامه مي دهد؛ و هيچ توجهي به مذاکرات مستقيم با تشکيلات خودگردان، ندارد. ابوعرفه تاکيد کرد: مقابله اهالي قدس با نيروهاي اشغالگر و شهرک نشينان درمنطقه سلوان درواقع انتفاضه اي کوچک دربرابر ظلم و استبداد رژيم صهيونيستي است. ابوعرفه همچنين يادآوري کرد که حوادث اخير سلوان دو هفته پس از برگزاري نشست جهاني يهوديان در قلب قدس اشغالي، روي داده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها