جماعت اسلامي پاکستان : مرگ محسود تاثيري برعملکرد گروه طالبان ندارد

شنبه 17 مرداد 1388 - 05:50

سخنگوي جماعت اسلامي پاکستان با کم اهميت دانستن تاثير کشته شدن "بيت الله محسود" رهبر گروه طالبان پاکستان برعملکرد اين گروه در آينده گفت: واشنگتن قصد دارد با بزرگنمايي کشته شدن محسود و مهم جلوه دادن آن براي ملت آمريکا وانمود کند که به دستاوري بزرگ رسيده است. "عبدالغفارعزيز" جمعه شب در برنامه "مع الحدث" ( بارويدادهاي) شبکه خبري (العالم)، اظهارات مقامات پاکستاني در اعلام خبر کشته شدن محسود را ضدونقيض خواند و تصريح کرد: مقامات پاکستاني خواستار بررسي بيشتر براي تاييد نهايي مرگ محسود شده اند و به نظر مي رسد در پشت پرده شک و ترديد مرگ رهبر طالبان پاکستان انگيزه هاي مشخصي وجود دارد. وي مرگ رهبر طالبان پاکستان در صحنه نبرد را امري طبيعي دانست و گفت که بيت الله محسود اولين رهبر اين گروه نبوده که کشته شده و آخرين نفرهم نخواهد بود. سخنگوي جماعت اسلامي پاکستان افزود: همانطور که محسود جايگزين "نيل محمد" شد، فرد ديگري هم جايگزين محسود خواهد شد و رهبري گروه طالبان پاکستان را برعهده خواهد گرفت. عبدالغفار عزيز دست داشتن گروه طالبان پاکستان در ترور "بي نظير بوتو" رهبر حزب مردم اين کشور را رد کرد و گفت : مقامات پاکستاني گروه طالبان اين کشور را درهمه حوادث اين کشور سرزنش مي کنند وي با تاييد ارتباط قوي ميان طالبان پاکستان و طالبان افغانستان ، خاطرنشان کرد: حدود 22 مجموعه مسلح در پاکستان تحت عنوان طالبان فعال هستند که مجموعه محسود بارزترين آنها است و از جايگاه بالايي در ميان اين مجموعه ها برخوردار است. سخنگوي جماعت اسلامي پاکستان، همکاري دولت اسلام آباد با آمريکا را علت اصلي روي آوردن طالبان پاکستان به اقدامات خشونت آميز دانست و تاکيد کرد که ادامه اين همکاري و تداوم به ا صطلاح جنگ آمريکا عليه تروريسم در آينده با واکنش هاي احتمالي زيادي مواجه خواهد شد. عبدالغفارعزيز ، دولت پاکستان را مسئول پيگرد ومجازات شهروندان پاکستاني دانست که ممکن است اقدامات غيرقانوني و جرايمي درهر کشور ديگري حتي آمريکا مرتکب شده باشند. وي گفت: جاي بسي ننگ و عار است براي دولت پاکستان که محسود و امثال او در خاک پاکستان با حملات هوايي آمريکا کشته شوند و دولت اسلام آباد اجازه دهد آمريکايي ها حاکميت آن را آشکارا نقض کنند. سخنگوي جماعت اسلامي پاکستان هشدار داد: گروه طالبان پاکستان کشته شدن محسود را دستاويزي براي بسيج بيشتر نيروهاي خود عليه آمريکا و دولت پاکستان قرار خواهد داد. وي به نفوذ هند درگروه طالبان پاکستان اشاره کرد و افزود: گروههاي مسلح پاکستان که عمليات مسلحانه عليه غيرنظاميان انجام مي دهند؛ امنيت و ثبات کل منطقه را با خطر مواجه مي کنند. عبدالغفارعزيز درعين حال برنارضايتي گسترده مردم پاکستان از حملات آمريکا به خاک کشورشان تاکيد کرد و درباره امکان استفاده گروه طالبان پاکستان از اين مساله براي تحقق منافع خود هشدار داد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها