رهبري جديد فتح بايد توان مقابله با رژيم صهيونيستي را داشته باشد

شنبه 17 مرداد 1388 - 07:09

يکي از اعضاي جنبش فتح مقيم نوارغزه با تاکيد بر ضرورت تغيير چهره رهبري اين جنبش، گفت که رهبري جديد فتح بايد بتواند به منافع ملت فلسطين خدمت ، چالش هاي داخلي را حل وفصل و با تجاوزهاي رژيم صهيونيستي مقابله کند و حقوق غصب شده مردم فلسطين را بازگرداند. " فتحي رباح " جمعه شب در گفت وگو با شبکه خبري(العالم) ، کنگره ششم جنبش فتح را که بعداز بيست سال اختلافات در بيت لحم برگزار شده است "آغازي نو براي اين جنبش و مردم فلسطين " خواند و ابراز اميدواري کرد که رهبري جديد برآمده از متن اين جنبش از جمله اعضاي فتح مقيم غزه باشد. وي بر ضرورت اعلام نامزدي اعضاي جنبش فتح مقيم غزه ومشخص شدن چگونگي مشارکت فعال آنان در انتخابات رهبري جديد جنبش فتح تاکيد کرد و گفت که از طريق تلفن و يا اينترنت اعضاي فتح مقيم غزه مي توانند در راي گيري شرکت کنند. عضو جنبش فتح مقيم غزه خواستار برگزاري انتخابات جنبش فتح در فضايي آرام و به دور از تنش شد. اين در حالي است که "نبيل عمرو " سخنگوي ششمين کنگره جنبش فتح تاکيد کرده است : تا وقتي که کميته مرکزي سازوکاري براي مشارکت اعضاي جنبش فتح درباريکه غزه نينديشد ، نمي توان زماني براي برگزاري انتخابات شوراي انقلابي و کميته مرکزي تعيين کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها