انتخاب مجدد محمود عباس به رياست جنبش فتح

شنبه 17 مرداد 1388 - 12:09

محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطيني در کرانه باختري روز شنبه بار ديگر رئيس جنبش فتح شد. رئيس ششمين مجمع عمومي جنبش فتح در شهر بيت لحم روز شنبه اعلام کرد محمود عباس در نشست امروز به رياست اين جنبش انتخاب شد. شرکت کنندگان در ششمين کنفرانس فتح در بيت لحم در کرانه باختري عباس را به اين سمت برگزيدند. محمود عباس پس از اعلام انتخاب او به رياست فتح، متعهد شد تا سرزمين اشغالي فلسطين را آزاد کند و کشور فلسطين را تشکيل دهد. رئيس جنبش فتح با تاکيد بر ضرورت مسئوليت پذيري همگان در برابر مسئله فلسطين تاکيد کرد: ششمين کنفرانس فتح بايد سرآغاز جديدي براي جنبش فتح باشد. عثمان ابوغربيه رئيس اين کنفرانس اعلام کرد، محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان با اجماع همه شرکت کنندگان در کنفرانس فتح و در راي گيري علني، به عنوان رئيس جنبش فتح انتخاب شد. جنبش فتح پس از بيست سال شمين کنفرانس خود را در بيت لحم در کرانه باختري برگزار کرد. اين کنفرانس براي نخستين بار است که در سرزمين هاي اشغالي برگزار مي شود. اعضاي جنبش فتح که در غزه ساکن هستند، نتوانستند به دليل ممانعت جنبش حماس در اين کنفرانس شرکت کنند. جنبش حماس صدور اجازه براي خروج اعضاي فتح از غزه را مشروط به آزادي اعضاي بازداشت شده خود در کرانه باختري اعلام کرده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها