وقوع تقلب در انتخابات اخيرجنبش فتح رد شد

پنج‌شنبه 22 مرداد 1388 - 09:43

يک مسوول ارشد جنبش فتح در نوار غزه وقوع تقلب در جريان انتخابات داخلي فتح در بيت لحم را رد کرد و مساله استعفاي اعضاي کميته رهبري عالي اين جنبش در نوار غزه را اقدامي پيش دستانه ناميد. "يحيي رباح" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از غزه، اظهار داشت: استعفاي اعضاي کميته رهبري عالي جنبش فتح در نوار غزه اقدامي پيش دستانه است زيرا اين کميته بعد از انتخابات اخير جنبش فتح ماهيت رسمي خود را از دست داده است. همه اعضاي کميته رهبري عالي جنبش فتح در باريکه غزه اخيرا دراعتراض به نتايج انتخابات کميته مرکزي اين جنبش استفعا دادند. رباح با اشاره به اين مساله وجود هرگونه تقلب در انتخابات اخير جنبش فتح را رد کرد و گفت: طبيعي است که راي گيري از طريق تلفن از اعضاي جنبش فتح در نوار غزه به خاطر حضور نداشتن آنها در کنفرانس فتح در شهر بيت لحم چندين ساعت به طول بيانجامد و اين مساله نمي تواند شائبه تقلب در انتخابات را درپي داشته باشد. مسوول ارشد جنبش فتح در نوار غزه، اظهار داشت: برکناري رهبران جنبش فتح در نوار غزه به دنبال نتايج انتخابات جنبش فتح به خودي خود اتفاق مي افتاد. وي افزود: اعضاي کميته رهبري عالي جنبش فتح فرصت محدودي دارند تا از مسووليت کنار روند زيرا ديگر در ساختار رهبري کميته مرکزي يا شوراي انقلابي فتح با توجه به انتخابات اخير حضور ندارند. رباح گفت: طبيعي است که برخي بحث و جدل ها درباره رويداد بزرگي نظير برگزاري اخير ششمين کنفرانس فتح در شهر"بيت لحم" واقع در کرانه باختري و انجام انتخابات داخلي که اعضاي آن از 20 سال پيش منتظر آن بودند؛ بروز کند. مسوول ارشد جنبش فتح در نوار غزه اظهار داشت: مواضع تنش آفرين برخي شکست خوردگان در رويکرد کلي جنبش فتح تاثير نخواهد گذاشت. وي گفت: قرار است کميته مرکزي جديد، اولين نشست خود را بعد از انتخابات داخلي فتح برگزار کند تا پس از آن تصميم درباره مديريت رهبري فتح در نوار غزه اتخاذ و افرادي که اين ماموريت به آنها محول خواهد شد مشخص شوند. رباح خاطرنشان کرد: موفقيت ششمين کنفرانس فتح در بيت لحم در گرو تغييري است که در جريان آن در رهبري اين جنبش ايجاد شده است زيرا اين امر جهشي کيفي در عملکرد فتح و چشم انداز آينده آن ايجاد خواهد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها