تشکيل کميته بررسي راه هاي پيوستن حماس وجهاد اسلامي به سازمان آزاديبخش

يکشنبه 15 شهريور 1388 - 04:59

برغم تاکيد جنبش هاي مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و جهاد اسلامي برشروط قبلي خود از جمله بازسازي ساختار و تصحيح مواضع سازمان آزاديبخش فلسطين ، يک عضو جبهه خلق براي آزادي فلسطين گفت که کميته اي از گروه هاي عضو اين سازمان به منظور تعيين راه کارهايي براي پيوستن حماس و جهاد اسلامي به سازمان آزاديبخش تشکيل شده است. " جميل مزهر" شنبه شب درگفت وگو با شبکه خبري ( العالم ) در عين حال گفت که ادامه اختلافات داخلي و چنددستگي ميان فلسطيني ها همچنان مانعي اساسي و بزرگ در راه پيوستن جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي به سازمان آزاديبخش فلسطين به شمار مي رود و حل اين مشکل مستلزم تلاش جدي براي ترغيب دو طرف به پذيرش طرح گفت وگوي فراگير ملي است. در واکنش به اظهارات مزهر،سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) هرگونه ارتباط اين جنبش با کميته بررسي راه هاي پيوستن حماس و جهاد به سازمان آزاديبخش فلسطين را رد کرد و پايبندي اين دو جنبش مبارز به توافق سال 2005قاهره درباره اصلاح اين سازمان را مورد تاکيد قرار داد. " سامي ابوزهري " درگفت و گو با شبکه خبري ( العالم ) خاطرنشان نشان کرد که حماس همچنان بر مواضع قبلي خود مبني بر بازسازي ساختار و احياي سازمان آزاديبخش و تعريف اهداف و ماموريت هاي آن و برگزاري انتخابات تاکيد کرد. سخنگوي جنبش جهاد اسلامي نيز تاکيد کرد که تصميمات کميته گروه هاي سازمان آزاديبخش، بدون حضور اين جنبش و حماس ملغي و بي اثرخواهد بود. " داود شهاب " درگفت و گو با شبکه خبري (العالم) با بيان اينکه" هيچ طرفي نمي تواند به جاي طرف ديگر تصميم گيري کند" ، تصريح کرد: هرگونه تبادل نظر درباره مسائل داخلي فلسطين ازجمله مسائلي که به سازمان آزادي بخش فلسطين مربوط مي شود ، به منزله دور زدن توافقنامه قاهره درسال 2005 است ؛ بويژه اگر اين تبادل نظرها بدون حضور جنبش هاي جهاد اسلامي و حماس صورت گيرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها