دولت نوار غزه مخالف دخالت ديگران در امور داخلي فلسطين است

جمعه 20 شهريور 1388 - 07:07

معاون وزير امور اسراي فلسطين در غزه تاکيد کرد دولت در نوارغزه هرگونه ديکته عربي و بين المللي را رد مي کند ؛ اما در عين حال از تلاش براي به نتيجه رساندن گفتگو و آشتي فلسطيني استقبال مي کند. محمد الکتري پنجشنبه شب در مصاحبه با شبکه خبري العالم با بيان اينکه مسئله فلسطين در سطح داخلي و خارجي در شرايط حساسي قرار دارد ، هشدار داد طرح هايي براي اجراي سياست هاي معين از طريق دولت هاي مشخص طبق خواسته اروپا و آمريکا وجود دارد. الکتري تاکيد کرد دولت در نوارغزه دولت منتخب از سوي مردم فلسطين است و مجلس قانونگذاري نيز به آن راي داده است و اين اقدام به اين دولت وجهه قانوني مي دهد ، اما دولت رام الله اين موافقت را کسب نکرده بلکه از سوي رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين که دوره رياست وي به پايان رسيده ، تشکيل شده است. وي دخالت مصر در امور فلسطين را رد کرد و اظهار داشت اين گروههاي فلسطيني هستند که مسائل اساسي خود را مشخص مي کنند و حق دارند ديدگاه خود را درباره نوع دولت آينده و ترکيب آن مطرح کنند و نمي توان آن را با فشارهاي اسرائيل و آمريکا تحميل کرد. معاون وزير امور اسراي فلسطين در غزه تاکيد کرد گروههاي فلسطيني از هرگونه تلاش عربي يا بين المللي براي کمک به فلسطيني ها در دستيابي به تفاهم و آشتي و پايان دادن به شکاف و دودستگي به خاطر منافع مردم فلسطين استقبال مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها