صبر فلسطيني ها براي پايان دادن به اشغالگري اندازه دارد

سه شنبه 24 شهريور 1388 - 08:25

رييس کميسيون سياسي در مجلس قانونگذاري فلسطين با تاکيد بر اين که صبر و انتظار فلسطيني ها اندازه اي دارد؛ خاطرنشان کرد که فلسطينيان در مبارزات خود براي پايان دادن به اشغالگري صهيونيست ها مي توانند به همه گزينه ها متوسل شوند. "عبدالله عبدالله" شامگاه دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از رام الله، همچنين خواستار اعمال فشار و توسل به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عليه رژيم صهيونيستي براي وادار کردن اين رژيم به رعايت حقوق فلسطينيان، توقف شهرک سازي و پس دادن سرزمين هاي اشغالي سال 1967 شد. وي اظهار داشت: جامعه بين الملل با اتفاق نظر بر ضرورت توقف شهرک سازي از سوي رژيم صهيونيستي به عنوان شرط از سرگيري مذاکرات تاکيد مي کند. عبدالله افزود: موضع طرف فلسطيني درباره فرايند سازش نزد سازمان هاي بين المللي کاملا مشخص است و آن موضع اين است که برقراري صلح نيازمند اقدامات مقدماتي و ايجاد تمهيدات لازم است تا به پيشرفت هايي در عرصه عمل منجر شود. رييس کميسيون سياسي در مجلس قانونگذاري فلسطين با بيان اينکه اولين گام در اين زمينه آن است که رژيم صهيونيستي شهرک سازي را به طور کامل متوقف کند، تصريح کرد: آنچه که لازم است رژيم صهيونيستي انجام دهد صرفا متوقف کردن ساخت شهرک هاي جديد نيست بلکه متوقف کردن تخريب منازل فلسطيني ها و خودداري از آواره کردن آنها است که پيش از هرگونه سخني درباره از سرگيري مذاکرات بايد صورت گيرد. عبدالله تاکيد کرد که رژيم صهيونيستي مواضع بين المللي به ويژه مواضع کشورهاي عربي و کميته چهارجانبه درباره ضرورت متوقف کردن ساخت شهرک ها به عنوان نخستين گام براي پايبندي به طرح نقشه راه را همواره ناديده مي گيرد. وي با اشاره به گزارش فرستاده ويژه آمريکا به منطقه در سال 2001 اظهار داشت: وي در گزارش خود تاکيد کرده بود که اميدواري براي نتيجه بخش بودن فرايند سازش مستلزم توقف کامل شهرک سازي در سرزمين هاي اشغالي سال 1967 از جمله بيت المقدس است و اگر قرار است آمريکا رژيم اسراييل را در خواسته هايش در قبال فرايند سازش همراهي کند لازم است از اين پرونده دست بکشد. رييس کميسيون سياسي در مجلس قانونگذاري فلسطين افزود: در شرايط کنوني ضرورت ايجاب مي کند پرونده سازش به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود و رژيم اسراييل از طريق توسل به زور بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در راستاي رعايت مقضيات و شرايط سازش تحت فشار قرار گيرد. وي تصريح کرد: بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و موازين و قوانين بين المللي، اراضي اشغالي سال 1967 اراضي فلسطيني به شمار مي رود و نبايد اشغالگري رژيم اسراييل بر اين اراضي ادامه داشته باشد. رييس کميسيون سياسي در مجلس قانونگذاري فلسطين تاکيد کرد که هيچ سازشي با رژيم صهيونيستي برقرار نخواهد شد مگر اين که اين رژيم از سرزمين هاي اشغالي 1967 خارج شود و همچنين شهرک سازي را متوقف کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها