سايه شوم فقر و بيکاري بر سر مردم فلسطين

دوشنبه 30 شهريور 1388 - 10:34

فعال حقوق بشر فلسطيني با بيان اينکه 78 درصد مردم فلسطين در سرزمين هاي اشغالي با فقر و بيش از 46 درصد آنها با معضل بيکاري هم دست و پنجه نرم مي کنند ، گفت که اين دو پديده شوم ناشي از جنگ 22روزه و ادامه محاصره غيرانساني تحميل شده از سوي رژيم صهيونيستي و بسته بودن گذرگاه رفح هر روز بر آلام و رنج هاي ملت فلسطين مي افزايد. "کارم نشوان" روز دوشنبه در گفت وگو با برنامه "صباح جديد" شبکه خبري "العالم" از غزه، فضاي عيد سعيد فطر در نوارغزه را در سايه محاصره تحميلي رژيم صهيونيستي عليه اين منطقه، بسيار نامطلوب خواند و گفت که اين محاصره غير انساني شريني عيد سعيد فطر را در کام مردم غزه تلخ کرد. وي هشدار داد که وضعيت بد اقتصادي پيامدهاي منفي بر زندگي مردم فلسطين خواهد داشت و اوضاع اقتصادي، اجتماعي و انساني آنها را تهديد مي کند. اين فعال حقوق بشر فلسطيني افزود:اين شرايط ، فلسطينيان را بيش از گذشته از حقوق خويش در بخش هاي بهداشت، آموزش و برخورداري سبد غذايي مناسب محروم کرده است. نشوان خاطرنشان کرد: اوضاع نامطلوب نگران کننده غزه ناشي از جنايات رژيم صهيونيستي براي مجبور کردن مردم فلسطين جهت دادن امتيازات بيشترسياسي است. وي از نوع موضعگيري جامعه بين المللي نسبت به موضوع فلسطين انتقاد کرد و اظهار داشت:متاسفانه جامعه بين المللي به موضوع فلسطين صرفا به عنوان يک موضوع انساني در اندازه تامين مواد غذايي، بهداشت و آموزش نگاه مي کند و حقوق سياسي فلسطينيان را مدنظر قرار نمي دهد. اين فعال حقوق بشر فلسطيني از جامعه بين المللي خواست تا رژيم صهيونيستي را به طور جدي براي پايان محاصره ملت فلسطين و تجاوزگري عليه آنها تحت فشار قرار دهد. نشوان ريشه درد و مشقت هاي ملت فلسطين را وجود اشغالگري و بي تفاوتي سران عرب دانست و گفت: اشغالگري در ذات خود گسترش فقر و بيکاري و نقض حقوق مردم تحت اشغال را به همراه دارد. وي نقش آفريني سازمان هاي حقوق بشري در قبال بحران غزه را نامتناسب دانست و افزود: اين نقش از ارايه کمک ها جزئي و سطحي فراتر نمي رود. اين فعال حقوق بشر فلسطيني اظهار داشت: يکي از مهترين وظايف اين سازمان ها مستند سازي تجاوزگري رژيم اسراييل عليه ملت فلسطين و انتشار آن در سطح بين المللي براي برملاکردن اقدامات ضد بشري اين رژيم است. نشوان بسته بودن گذرگاه رفح به عنوان تنها راه ارتباطي مردم نوار غزه با جهان خارج را ناقض حقوق فلسطينيان در آزادي تردد و تماس با امت عربي و اسلامي دانست و از دولت مصر خواست تا براي بازگشايي دايم اين گذرگاه با هماهنگي فلسطيني ها و بدون مداخله خارجي به طور فوري اقدام کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها