تشکيلات خودگردان فرصت تاريخي را براي محاکمه اسرائيل ازدست داد

پنج‌شنبه 16 مهر 1388 - 05:23

عضو دفتر سياسي جبهه خلق براي آزادي فلسطين تاکيد کرد تصميم تشکيلات خودگردان فلسطين براي به تعويق انداختن راي گيري درباره گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر فرصت تاريخي را براي پيگرد ، محاکمه و مجازات سران رژيم اشغالگر به علت جنايات شان عليه مردم فلسطين از بين برد. کايد الغول چهارشنبه شب در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت : تشکيلات خودگردان فلسطين امروز به اشتباهي که در به تعويق انداختن راي گيري براي ارجاع گزارش گلدستون به شوراي امنيت مرتکب شده است اعتراف مي کند. وي افزود : واکنش هاي گسترده گروهها و مردم فلسطين به تصميم تشکيلات خودگردان بيانگر ميزان ضربه اي است که به مسئله فلسطين در پي اين اقدام وارد شده است. الغول از تشکيلات خودگردان خواست براي پيگيري گزارش گلدستون به شوراي امنيت ، مجمع عمومي و دادستاني کل در دادگاه کيفري بين المللي متوسل شود و از همه طرفهايي که در اين زمينه تلاش مي کنند ، حمايت کند. عضو دفتر سياسي جبهه خلق براي آزادي فلسطين تصريح کرد : همبستگي گسترده اي از سوي سازمان هاي حقوقي و طرفهاي بين المللي براي محکوميت دولت رژيم اشغالگر به وجود آمده بود اما در پي موضع تشکيلات خودگردان ضربه بزرگي به سطح آمادگي براي حمايت از گزارش گلدستون وارد شد و بعد از تصميم تشکيلات خودگردان ، به وجود آمدن دوباره اين همبستگي بعيد است. وي از کميته اجرايي سازمان آزادي بخش فلسطين خواست با وجود موانعي که ممکن است به ويژه از سوي آمريکا ايجاد شود ، تصميم روشني براي پيگيري گزارش گلدستون در چارچوب شوراي امنيت و مجمع عمومي اتخاذ کند. کايد الغول ارتباط بين تصميم تشکيلات خودگردان در قبال گزارش گلدستون و روند گفتگوي فلسطيني در قاهره را رد کرد و پايان دادن به دودستگي و بازگرداندن وحدت ملي براي پايان دادن به انحصار تصميم سياسي فلسطيني را ضروري دانست.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها