حماس تصميمي درباره امضاي توافقنامه آشتي ملي نگرفته است

جمعه 17 مهر 1388 - 05:53

سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) تاکيد کرد که اين جنبش درباره تعويق امضاي توافقنامه آشتي بين فلسطيني ها يا امضاي آن در موعد مقرر، تصميم نگرفته و درحال بررسي اين مساله در چارچوب منافع ملي فلسطين است. «عبد اللطيف القنوع» شامگاه پنج شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: جنبش جهاد اسلامي نيزهمچنان بر مواضع خود درباره گفتگوهاي ملي فلسطين باقي است و از موضع حماس درباره بررسي تعويق امضاي توافقنامه آشتي در قاهره حمايت کرده است و البته اين تصميم پس از آن اتخاذ شد که محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان با موضع خود درباره گزارش گلدوستون هر گونه فرصتي را براي امضاي توافقنامه آشتي از بين برد. وي افزود: هم اکنون ملت فلسطين به دليل اين تصميم محمودعباس مضطرب و نگرانند و در اين شرايط امضاي توافقنامه آشتي ممکن نيست و تقريبا همه نهادهاي فلسطيني به اين تصميم تشکيلات خودگردان معترض هستند. سخنگوي حماس ، موضع اوليه تشکيلات خودگردان فلسطين درباره گزارش گلدستون را بي توجهي به خون هاي ريخته شده فلسطيني ها دانست و گفت : تغيير موضع و موافقت اين تشکيلات با ارجاع گزارش گلدستون به شوراي امنيت تصيمي ديرهنگام است. وي افزود: حماس هنوز درباره تعويق يا امضاي توافقنامه آشتي در موعد زماني خود تصميم نگرفته است و اين مساله هم اکنون در چارچوب منافع ملي فلسطيني ها در حال بررسي است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها