کشورهاي اسلامي و عربي قانون تحريم اسراييل را تصويب کنند

شنبه 18 مهر 1388 - 03:43

هماهنگ کننده کل سابق دفترتحريم اسراييل از طرح نمايندگان مسلمان در پارلمان کويت براي تصويب قانون تحريم رژيم صهيونيستي قدرداني و تاکيد کرد که اين مساله بايد در همه پارلمان هاي کشورهاي اسلامي و عربي صورت گيرد. "احمد خزعه" شامگاه جمعه در گفت وگو با برنامه تلحيلي "تحت الضوء" شبکه خبري "العالم" از دمشق پايتخت سوريه، اظهار داشت: ما در برابر دو طرح صهيونيستي قرار داريم که يکي طرح شهرک سازي براي افزايش اشغالگري و جلوگيري از موفقيت ملت هاي عربي و فلسطيني در تشکيل کشور مستقل فلسطيني و ديگري طرح فريب کشورهاي عربي و جهان است. وي با بيان اينکه زمان به نفع اشغالگران سپري مي شود؛ خاطرنشان کرد: هر وقت که کابينه جديد در رژيم صهيونيستي روي کار مي آيد همواره شاهد اجراي طرح هاي جديد از سوي اين رژيم براي تحقق نقشه هاي شوم آنها هستيم. هماهنگ کننده کل سابق دفترتحريم اسراييل درباره تصميم برخي کشورهاي عربي براي عادي سازي روابط با رژيم صيهونيستي گفت: دولت آمريکا مسوول اجرايي کردن طرح هاي صهيونيستي است و در اين راستا به رژيم هاي عربي اعمال فشار و از برخي شرايط در جهت تحقق اهداف رژيم اسراييل بهره برداري مي کند. خزعه افزود: رژيم اسراييل پس از کنفرانس مادريد در سال 1991 در شکستن تحريم هاي عربي عليه خود موفق بوده است. وي خاطرنشان کرد: دولت هاي عربي بايد نماينده ملت هاي خود باشند زيرا رويارويي عربي و صهيونيستي رويارويي موجوديت و نه رويارويي مرزها ست. خزعه تاکيد کرد: اين اشتباه است که تصور شود امت عربي و ملت فلسطيني مي توانند از طريق شيوه هاي گذشته براي برقراري صلح گام بردارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها