اعتراض اسماعيل هنيه به سخنراني محمود عباس

دوشنبه 20 مهر 1388 - 16:45

اسماعيل هنيه رئيس دولت برکنار شده فلسطين امروز (دوشنبه) گفت : سخنراني ديروز (يکشنبه) محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين بيانگر ظلم سياسي وي در حق فلسطينيان است . هنيه در کنفرانسي خبري در شهر غزه توجيهات محمود عباس را درباره تعويق بررسي گزارش ريچارد گلدستون در شوراي امنيت سازمان ملل متحد غيرقابل قبول دانست . هنيه افزود : سخنراني محمود عباس در راستاي خواسته ها و فداکاري هاي سال ها مبارزات مردم فلسطين نبود بلکه بيانگر وابستگي وي به رژيم اشغالگر اسرائيل و آمريکا بود. عباس در سخنراني خود گفته بود : تصميم تعويق بررسي گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع گروه هاي مختلف اين شورا گرفته شد. عباس افزوده بود : تشکيلات خودگردان فلسطين در برابر فشارهاي سنگين منع بررسي گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر ايستاد . تشکيلات خودگردان نمي خواست گزارش گلدستون بي ارزش تلقي شود براي همين بررسي آن به تعويق افتاد. هنيه گفت : وضعيت سياسي فلسطين مردم را هر چه بيشتر پايدارتر و پايبند تر به اصول و حقوق خود مي کند . هنيه افزود : توطئه سياسي که عليه مردم فلسطين طراحي مي شود ، بسيار بزرگ است و اين توطئه هم اکنون در مرحله پاياني خود است و راهي که ما در پيش داريم پُر از خار خواهد بود و ما خود اين راه را برگزيده ايم . هنيه گفت : دولت باريکه غزه در امور سياسي و نظامي پيروز بود و در جنگ غزه با وجود فشارهاي سياسي سرافرازي را از آن ِخود کرد .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها