انتقاد رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين از زير سئوال بردن انتخابات 2006

دوشنبه 20 مهر 1388 - 19:38

رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين هدف از زير سئوال بردن برخي طرفهاي داخلي و منطقه اي درباره شفافيت و درستي انتخابات اين مجلس در سال 2006 را متوقف کردن فعاليت هاي اين مجلس و قانون فلسطين دانست. عزيز الدويک دوشنبه شب در مصاحبه با شبکه خبري العالم در برنامه "مع الحدث" اظهار داشت: مخالفت ها و مواضع منفي عليه نتايج انتخابات مجلس قانونگذاري در سال 2006 از همان روز نخست آغاز فعاليت اين مجلس شروع شد و در آن هنگام آمريکا و کشورهاي بسياري در دنيا از اين نتايج ناراضي بودند و آن را انکار کردند. الدويک افزود: بدون شک حوادث و مسائلي که اکنون در صحنه داخلي فلسطين شاهد آن هستيم در نتيجه همان مواضع منفي و همچنين به اسارت گرفتن رئيس مجلس و بيش از 50 تن از اعضاي مجلس قانونگذاري و بيش از 5 تن از وزراي دولت فلسطين است. الدويک درباره درخواست تشکيلات خودگردان براي تاخير بررسي گزارش گلدستون گفت: بدون شک اين اقدام تشکيلات خودگردان اشتباهي بسيار بزرگ بود. وي خاطرنشان کرد: فلسطيني ها همگي اتفاق نظر دارند که محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان به صورت مستقيم مسئول تاخير بررسي گزارش گلدستون است. رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين، تشکيلات خودگردان را در هدايت فلسطيني ها به سوي ساحل نجات را ناتوان دانست و گفت: پيامدهاي درخواست تشکيلات خودگردان در تاخير بررسي گزارش گلدستون در صحنه داخلي فلسطين بسيار آشکار است، بنابراين ما از محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان مي خواهيم براي خارج شدن فلسطين از اين بحران هرچه زودتر استعفا کند. عزيد الدويک با هشدار به تشکيلات خودگردان درباره خطرات ادامه گفتگوهاي بيهوده با رژيم اشغالگر تاکيد کرد، اين گفتگوها نتوانسته است تا کنون حتي کمترين خواسته فلسطيني ها را تامين کند به ويژه آن که مي بينيم رژيم اشغالگر همچنان به شهرک سازي و ديگر توطئه هاي خود ادامه مي دهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها