اعتراض حقوق بشرعربستان به سرکوب خونين مردم

جمعه 20 اسفند 1389 - 18:20

رييس انجمن حقوق بشرعربستان به اقدام رژيم سعودي در سرکوب خونين تظاهرات مسالمت آميز ديروز پنجشنبه مردم عربستان در شهر القطيف اين کشوربا استفاده از نيروهاي امنيتي و پليس اعتراض کرد. " ابراهيم المقيطيب " روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: عربستان بيانيه جهاني حقوق بشر وديگر پيمان هاي بين المللي را امضاکرده و بايد حق مردم عربستان در برگزاري تظاهرات براي اعتراض احترام بگذارد. وي فتاوي برخي علماي درباري سعودي مبني بر حرام بودن تظاهرات و اعتراض به رژيم سعودي را رد کرد و افزود: استفاده نيروهاي امنيتي سعودي از زور عليه معترضان و تظاهرکنندگان باعث ايجاد بحران د

رييس انجمن حقوق بشرعربستان به اقدام رژيم سعودي در سرکوب خونين تظاهرات مسالمت آميز ديروز پنجشنبه مردم عربستان در شهر القطيف اين کشوربا استفاده از نيروهاي امنيتي و پليس اعتراض کرد. " ابراهيم المقيطيب " روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: عربستان بيانيه جهاني حقوق بشر وديگر پيمان هاي بين المللي را امضاکرده و بايد حق مردم عربستان در برگزاري تظاهرات براي اعتراض احترام بگذارد. وي فتاوي برخي علماي درباري سعودي مبني بر حرام بودن تظاهرات و اعتراض به رژيم سعودي را رد کرد و افزود: استفاده نيروهاي امنيتي سعودي از زور عليه معترضان و تظاهرکنندگان باعث ايجاد بحران در عربستان مي شود. رييس انجمن حقوق بشر عربستان ، نيروهاي امنيتي و پليس اين کشور را به پرهيز از حمله به تظاهرکنندگان و حفظ جان آنان فراخواند و اقدام اين نيروها در انتقال زخمي هاي تظاهرات ديروز مردم در شهر القطيف به بيمارستاني نظامي را رفتاري نابخردانه خواند. المقيطيب خاطرنشان کرد: نيروهاي امنيتي سعودي با ورود به بيمارستاني که زخمي ها در آن در حال مداوا بودند، آنان را به يک بيمارستان نظامي منتقل کردند. رئيس انجمن حقوق بشر عربستان اظهار داشت، انتقال زخمي ها به بيمارستان نظامي غير قانوني است.

پربیننده ترین خبرها