خطيب عربستاني کشتار ملت بحرين را محکوم کرد

سه شنبه 23 فروردين 1390 - 06:56

شيخ عبدالجليل زاکي خطيب نماز جمعه مسجد العيد شهر سيهات عربستان، کشتار وحشيانه مردم بحرين را به شدت محکوم کرد و خواستار حمايت مسلمانان و همه آزادگان جهان از ملت مظلوم اين کشور شد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از پايگاه خبري راصد، شيخ زاکي از جنايت عليه ملت هاي مسلمان در يمن، ليبي و نقض هاي آشکار عليه مردم بحرين و بايکوت خبري حوادث اين کشورها به شدت انتقاد کرد.

شيخ عبدالجليل زاکي خطيب نماز جمعه مسجد العيد شهر سيهات عربستان، کشتار وحشيانه مردم بحرين را به شدت محکوم کرد و خواستار حمايت مسلمانان و همه آزادگان جهان از ملت مظلوم اين کشور شد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از پايگاه خبري راصد، شيخ زاکي از جنايت عليه ملت هاي مسلمان در يمن، ليبي و نقض هاي آشکار عليه مردم بحرين و بايکوت خبري حوادث اين کشورها به شدت انتقاد کرد.وي از مسلمانان و همه آزادگان جهان خواست تا از مردم بحرين حمايت کنند و از سازمانهاي حقوق بشر نيز خواست در برابر کشتارها و بازداشت هاي وحشيانه عليه زنان، مردان و کودکان بحريني به وظايف و مسووليت هاي خود عمل کنند.انتقاد خطيب عربستاني از اتهام به تظاهرکنندگان قطيفخطيب نماز جمعه مسجد العيد شهر سيهات عربستان، همچنين اتهامات عليه تظاهرکنندگان شهر قطيف که خواستار رفع تبعيض طايفه اي هستند را مورد انتقاد قرار داد .شيخ زاکي، ادعاها مبني بر وجود عناصرو گروههايي پشت پرده تظاهرات مسالمت آميز در قطيف و اتهام جوانان تظاهرکننده به فعاليت بر طبق طرحهاي خارجي را رد کرد و افزود: خواسته هاي مردم از رفع تبعيض طايفه اي و فراهم کردن زندگي شرافتمندانه فراتر نرفته است.وي در خطبه نماز جمعه مسجد العيد در شهر سيهات عربستان گفت: اقدام ملتها در مطالبه حقوق خود کاملا امري طبيعي و قانوني است و از حکومتها خواست تا مطالبات مردم را اجابت کنند.شيخ زاکي با رد ادعاهاي مبني بر وجود عناصر و گروههاي پشت پرده تظاهرات، اظهار داشت: اين ادعاها وسيله اي براي دور زدن خواسته هاي مردم است.وي همچنين اتهام عليه مردم به فعاليت بر طبق طرح هاي خارجي يا به تحريک رسانه هاي خارجي را رد کرد و گفت: ما انسان هايي عاقل و بالغ هستيم و از نعمت علما، انديشمندان، فرهيختگان و دانشگاهيان فرهيخته برخوردار هستيم به همين دليل به تحريک شبکه ها و گروه ها و طرح هاي خارجي نيازي نداريم.شيخ زاکي از مسوولان عربستاني خواست تا خواسته هاي شهروندان را برآورده کنند و تبعيض طايفه اي وهرآنچه را که موجب تحريک ديگران و بحراني کردن اوضاع مي شود، متوقف کنند.

پربیننده ترین خبرها