تلاش شوراي همکاري خليج فارس براي تقويت سامانه امنيتي

پنج‌شنبه 25 فروردين 1390 - 08:07

استاد علوم سياسي دانشگاه بغداد تاکيد کرد که رويکرد شوراي همکاري خليج فارس براي تشکيل اتحاديه کنفدرالي و تقويت سامانه امنيتي اين کشورها به منظورمقابله با انقلاب هاي داخلي و اعتراض هاي مردمي ، قابل پيش بيني است." حميد فاضل " در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : اتحاديه کنفدرالي مورد نظر اعضاي شوراي همکاري خليج فارس به راهبرد امنيتي آمريکا در خاورميانه مرتبط است ، آمريکا تلاش دارد سامانه امنيتي کشورهاي عضو شوراي همکاري را براي حفظ منافع خود در منطقه و مقابله با جمهوري اسلامي ايران به کار گيرد و مدعي مي شود که ايران براي امنيت و ثبات اين کشورها تهديد کننده است.

استاد علوم سياسي دانشگاه بغداد تاکيد کرد که رويکرد شوراي همکاري خليج فارس براي تشکيل اتحاديه کنفدرالي و تقويت سامانه امنيتي اين کشورها به منظورمقابله با انقلاب هاي داخلي و اعتراض هاي مردمي ، قابل پيش بيني است." حميد فاضل " در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : اتحاديه کنفدرالي مورد نظر اعضاي شوراي همکاري خليج فارس به راهبرد امنيتي آمريکا در خاورميانه مرتبط است ، آمريکا تلاش دارد سامانه امنيتي کشورهاي عضو شوراي همکاري را براي حفظ منافع خود در منطقه و مقابله با جمهوري اسلامي ايران به کار گيرد و مدعي مي شود که ايران براي امنيت و ثبات اين کشورها تهديد کننده است.وي افزود: نقش عربستان سعودي در حفظ منافع آمريکا در منطقه پس از سقوط رژيم حسني مبارک افزايش يافت و آمريکا براي دستيابي به خدمات عربستان سعودي ، سران اين کشور را نه تنها از ايران بلکه از عراق نيز ترساند.وي گفت : همين مساله در نشست اخير اعضاي شوراي همکاري خليج فارس بازتاب داشت ، تاجايي که اعضاي اين شورا لغو نشست آينده سران اتحاديه عرب که قرار است همين ماه در بغداد برگزار شود ، يا تغيير تاريخ برگزاري آن را خواستار شدند.فاضل نقش عربستان سعودي را همسو با سياست هاي آمريکا در منطقه براي مقابله با محور ايران ، ترکيه ، عراق ، سوريه و جنبش هاي مقاومت منطقه به ويژه حزب الله و جنبش حماس ارزيابي و خاطر نشان کرد که اين محور منافع غيرقانوني آمريکا در منطقه را تهديد مي کند.وي تاکيد کرد : عربستان نمي خواهد که در عراق ، دولتي قدرتمند شکل بگيرد ؛ زيرا اين مساله سبب خدشه دار شدن جايگاه عربستان در منطقه خواهد شد.وي اظهارداشت : دشمني عربستان با ايران نيز از انگيزه هايي طائفي و دلايل سياسي ناشي مي شود که به قدرت علمي ايران و نقش واضح اين کشور در مقابله با طرح آمريکايي در منطقه مرتبط است.فاضل در پايان تاکيد کرد محوري که عربستان رهبري آن در منطقه را عهده دار است ، کاملا آمريکايي است و مداخله نظامي عربستان سعودي در بحرين با چراغ سبز آمريکا صورت گرفت.

پربیننده ترین خبرها