مخالفان يمن اعتمادي به رژيم حاکم ندارند

چهارشنبه 18 اسفند 1389 - 19:19

تعز (العالم) 19/12/89- نماينده پارلمان يمن تاکيد کرد، تظاهرکنندگان و مخالفان خواستار رفتن علي عبدالله صالح هستند؛ زيرا پس از اينکه براي آنها ثابت شد به آنها دروغ مي گويد، هيچ اعتمادي به رژيم ندارند. سلطان السامعي چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: به هيچ عنوان امکان گفتگو بين مخالفان و حاکميت وجود ندارد؛ زيرا معترضان به وعده هاي اين رژيم که هيچ ابايي از کشتن مردم به انواع شيوه‌هاي وحشيانه ندارند، اطميناني ندارند. وي گفت: رژيم احساس مي کند که عمرش سرآمده است و نمي تواند با سخنانش مردم را متقاعد کند از اين رو به سرکوب شديد آنها روي مي آورد تا شايد مشروعيت خود را در داخ

تعز (العالم) 19/12/89- نماينده پارلمان يمن تاکيد کرد، تظاهرکنندگان و مخالفان خواستار رفتن علي عبدالله صالح هستند؛ زيرا پس از اينکه براي آنها ثابت شد به آنها دروغ مي گويد، هيچ اعتمادي به رژيم ندارند. سلطان السامعي چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: به هيچ عنوان امکان گفتگو بين مخالفان و حاکميت وجود ندارد؛ زيرا معترضان به وعده هاي اين رژيم که هيچ ابايي از کشتن مردم به انواع شيوه‌هاي وحشيانه ندارند، اطميناني ندارند. وي گفت: رژيم احساس مي کند که عمرش سرآمده است و نمي تواند با سخنانش مردم را متقاعد کند از اين رو به سرکوب شديد آنها روي مي آورد تا شايد مشروعيت خود را در داخل و خارج حفظ کند. سلطان السامعي تصريح کرد: مردم يمن باوجود مشکلاتي که رژيم براي ماندن بيشتر در قدرت در مسيرشان قرار مي ده، در نهايت رژيم را سرنگون خواهند کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها