نيروهاي يمني نمازگزاران ميدان التغيير را به گلوله بستند

شنبه 21 اسفند 1389 - 09:34

به دنبال حمله مسلحانه امروز نيروهاي امنيتي يمن به تظاهر کنندگاندر ميدان التغيير صنعا هنگام نماز صبح، دست کم يک نفر شهيد و صدها نفر ديگر زخمي شدند.به گزارش خبرنگار العالم از صنعا پايتخت يمن، نيروهاي امنيتي يمن براي متفرق کردن تظاهرکنندگان ميدان التغيير با شليک گلوله پلاستيکي و جنگي به آنها حمله ور شدند و يک نفر از آنان را شهيد و صدها نفر ديگر از جمله 8 خبرنگار را مجروح کردند.

به دنبال حمله مسلحانه امروز نيروهاي امنيتي يمن به تظاهر کنندگاندر ميدان التغيير صنعا هنگام نماز صبح، دست کم يک نفر شهيد و صدها نفر ديگر زخمي شدند.به گزارش خبرنگار العالم از صنعا پايتخت يمن، نيروهاي امنيتي يمن براي متفرق کردن تظاهرکنندگان ميدان التغيير با شليک گلوله پلاستيکي و جنگي به آنها حمله ور شدند و يک نفر از آنان را شهيد و صدها نفر ديگر از جمله 8 خبرنگار را مجروح کردند. در اين حملات که نيروهاي امنيت مرکزي و گارد رياست جمهوري يمن در آن شرکت داشتند،تعدادي از تظاهرکنندگان به دليل استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگي شده اند. خبرنگار العالم گزارش داد: اين درگيري ها به دنبال حملات نيروهاي ارتش و امنيتي به تظاهرکنندگان درميدان التغيير هنگام نماز صبح، آغاز و با حضور گسترده مردم براي حمايت از تظاهرکنندگانشدت يافت. خبرنگار العالمبا اشاره به پيوستن برخي افسران يمني به جمع تجمع کنندگان درميدان التغيير گفت : هدف از اين حمله خالي کردن ميدان از حضور تظاهرکنندگان بود ؛ اما اين حمله نتيجه معکوس داشت و بلافاصله بسياري از شهروندان به جمع تظاهرکنندگان درميدان التحرير پيوستند و بر لزوم پايداري و ماندن در اين ميدان تاکيد کردند. علي عبدالله صالح رييس جمهوري يمن اخيرا طرحي مبني بر روکار آمدن نظام پارلماني به شرط ماندن وي بر قدرت ارايه کرد که با مخالفت مردم و تظاهرکنندگان روبرو شد. مردم و تظاهرکنندگان يمني بر لزوم تحقق همه خواسته هاي خود از جمله کناره گيري صالح و سرنگوني رژيم وي تاکيد دارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها