هشدار در باره دخالت بيگانگان در امور داخلي يمن

شنبه 6 فروردين 1390 - 17:04

حزب حق يمن درباره دخالت بيگانگان در امور اين کشور و هرگونه تلاش براي دور زدن خيزش جنبش مردمي هشدار داد. " حسن زيد " دبير کل حزب حق يمن روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: طرح هاي دولت که براي کناره گيري صالح از قدرت در چارچوب زماني مشخص با هدف برون رفت از بحران کنوني مطرح شده است، تنها زماني قابل قبول خواهد بود که صالح به وعده هاي خود پايبند باشد. وي افزود: خواسته هاي مردم زماني محقق مي شود که صالح از قدرت کناره گيري کرده و قدرت را به رييس جمهوري غيرنظامي و دولتي متشکل از گروه هاي مختلف سياسي واگذار کند، و کميته هايي اجراي براي

حزب حق يمن درباره دخالت بيگانگان در امور اين کشور و هرگونه تلاش براي دور زدن خيزش جنبش مردمي هشدار داد. " حسن زيد " دبير کل حزب حق يمن روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: طرح هاي دولت که براي کناره گيري صالح از قدرت در چارچوب زماني مشخص با هدف برون رفت از بحران کنوني مطرح شده است، تنها زماني قابل قبول خواهد بود که صالح به وعده هاي خود پايبند باشد. وي افزود: خواسته هاي مردم زماني محقق مي شود که صالح از قدرت کناره گيري کرده و قدرت را به رييس جمهوري غيرنظامي و دولتي متشکل از گروه هاي مختلف سياسي واگذار کند، و کميته هايي اجراي براي اصلاح قانون اساسي تشکيل شود. دبير کل حزب حق يمن خاطر نشان کرد که هرگونه تغيير در هرم قدرت بايد برخاسته از گفت و گوي ملي فراگير باشد که هيچ کس را مستثني نکند به همين سبب ما خواهان اعطاي فرصتي انتقالي پس از کناره گيري صالح براي زمينه چيني برگزاري انتخابات بر اساس اصلاحات قانون اساسي هستيم. " حسن زيد " در پايان تاکيد کرد : رژيم حاکم بر يمن دچار اين توهم بود که بيگانگان از اين رژيم در برابر ملت يمن حمايت و پشتيباني خواهند کرد اما اينک اين توهم باطل شده و ملت تمام تلخي هايي را که در مدت 33 سال از اين رژيمديده است، به اين رژيم خواهد چشاند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها