قذافي تهديد کرد: ليبي را به آتش مي کشم

جمعه 6 اسفند 1389 - 18:46

ديکتاتور ليبي مردم انقلابي اين کشور را تهديد کرد که قبايل را براي مقابله با آنها تسليح خواهد کرد، و ليبي را به آتش مي کشد. به گزارش روز جمعه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، معمر قذافي امروز در طرابلس انقلابيون را تهديد کرد که براي مقابله با آنها قبايل را مسلح مي کند. قذافي گفت: در صورت لزوم انبارها را براي تسليح همه قبايل ليبي مي گشاييم و در آن هنگام ليبي به آتش کشيده مي شود. درحاليکه ديکتاتور ليبي به صورت آشکار از مزدوران بيگانه براي سرکوب ملت خود استفاده مي کند، تاکيد کرد هرگونه تلاشهاي خارجي را به شکست خواهد کشاند. تهديد قذافي براي به راه انداختن جنگ قبيله

ديکتاتور ليبي مردم انقلابي اين کشور را تهديد کرد که قبايل را براي مقابله با آنها تسليح خواهد کرد، و ليبي را به آتش مي کشد. به گزارش روز جمعه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، معمر قذافي امروز در طرابلس انقلابيون را تهديد کرد که براي مقابله با آنها قبايل را مسلح مي کند. قذافي گفت: در صورت لزوم انبارها را براي تسليح همه قبايل ليبي مي گشاييم و در آن هنگام ليبي به آتش کشيده مي شود. درحاليکه ديکتاتور ليبي به صورت آشکار از مزدوران بيگانه براي سرکوب ملت خود استفاده مي کند، تاکيد کرد هرگونه تلاشهاي خارجي را به شکست خواهد کشاند. تهديد قذافي براي به راه انداختن جنگ قبيله اي و به آتش کشيدن اين کشور درحالي صورت مي گيرد که بيشتر مناطق شرق ليبي از کنترل وي خارج شده و در اختيار انقلابيون قرار گرفته ، و درگيري ها امروز به طرابلس کشيده شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها