بان کي مون:3.6 ميليون ليبيايي نيازمند کمکهاي بشردوستانه

چهارشنبه 24 فروردين 1390 - 13:44

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد چهارشنبه در "نشست گروه تماس در باره ليبي" در دوحه پايتخت قطر، گفت:احتمالاً 3 ميليون و 600 هزار نفردر ليبي به کمک هاي بشردوستانه نياز دارند.به گزارش خبرنگار شبکه خبري العالم ،بان کي مون جامعه جهاني را به اتخاذ "ديدگاهي واحد" درباره بحران ليبي فراخواند.وي در آغاز نشست "گروه تماس درباره ليبي" گفت: ما بايد ديدگاهي واحد اتخاذ کنيم.اين در حالي است که کشورهاي غربي درباره مساله ليبي از استراتژي و ديدگاه واحدي برخودار نيستند و در اين خصوص اختلاف نظر دارند.

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد چهارشنبه در "نشست گروه تماس در باره ليبي" در دوحه پايتخت قطر، گفت:احتمالاً 3 ميليون و 600 هزار نفردر ليبي به کمک هاي بشردوستانه نياز دارند.به گزارش خبرنگار شبکه خبري العالم ،بان کي مون جامعه جهاني را به اتخاذ "ديدگاهي واحد" درباره بحران ليبي فراخواند.وي در آغاز نشست "گروه تماس درباره ليبي" گفت: ما بايد ديدگاهي واحد اتخاذ کنيم.اين در حالي است که کشورهاي غربي درباره مساله ليبي از استراتژي و ديدگاه واحدي برخودار نيستند و در اين خصوص اختلاف نظر دارند.دبير کل سازمان ملل متحد درباره وضعيت انساني ليبي که جمعيتي 6 ميليون نفري دارد، گفت: به دليل شرايط نامناسب و حملات عليه مردم و غيرنظاميان به نظر مي رسد که 3 ميليون و 600 هزار نفر به کمک هاي بشردوستانه نياز داشته باشند .هدف از برگزاري اين نشست يافتن راه حلي سياسي براي بحران ليبي پس از گذشت 4 هفته از دخالت نظامي ائتلاف غرب به رهبري سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) در اين کشور براي حفظ جان غيرنظاميان به درخواست شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها