توطئه تازه اشغالگران عليه فلسطينيان قدس

سه شنبه 5 مرداد 1389 - 08:01

کرانه باختري- قدس اشغالي- خبرنگار العالم- اشغالگران اسرائيلي قصد دارند تا دروازه "العمود" بزرگترين دروازه بخش قديمي اين شهر را با ادعاي توسعه زيرساخت هاي اين بخش ببندند.

کرانه باختري- قدس اشغالي- خبرنگار العالم- اشغالگران اسرائيلي قصد دارند تا دروازه "العمود" بزرگترين دروازه بخش قديمي اين شهر را با ادعاي توسعه زيرساخت هاي اين بخش ببندند.مردم و شخصيت هاي ديني فلسطيني اين تصميم اشغالگران را براي يهودي سازي شهر اشغالي قدس و درچارچوب حفاري هاي اشغالگران، تغيير هويت عربي و اسلامي اين شهر وهمچنين تبديل کردن آن به يک شهر کاملا يهودي دانستند."عدنان الحسيني" استاندار و مدير اوقاف اسلامي شهر قدس اظهار داشت: ما از اين عمليات ناخرسنديم و هدف از آن را بهبود ساختار زيربنايي و چيزي از اين قبيل نمي دانيم.وي افزود: بستن بازارها و ايجاد موانع به بهانه محافظت از حفاري ها، فعاليت تجاري فلسطينيان در قدس اشغالي را به ميزان زيادي تحت تاثير قرار خواهد داد.بازرگانان در بخش قديمي شهر اشغالي قدس از بسته شدن فروشگاههاي خود ابراز نگراني کردند و اين تصميم شهرداري رژيم صهيونيستي را تنها فريبکاري براي سيطره بر بازارهاي اين بخش و تکميل کردن شبکه تونل ها در زير مسجد مبارک الاقصي دانستند که با هدف تخريب اين مسجد صورت مي گيرد.يک شهروند فلسطيني در شهر اشغالي قدس گفت: صهيونيست ها به دنبال يهودي سازي شهر اشغالي قدس و محو کردن تاريخ اسلامي و تمدني و فرهنگي اين شهر هستند و آنها با ابزارهاي مختلف نظير اقتصادي با ما مي جنگند.يک شهروند ديگر فلسطيني گفت: شهر اشغالي قدس در محاصره است و اشغالگران عليه شهروندان فلسطيني محدوديت اعمال مي کنند و هر روز توطئه اي عليه اين شهر به راه مي اندازند اما ما در شهر قدس باقي مي مانيم و پايداري و مقاومت خواهيم کرد زيرا اين سرنوشت ما است.کابينه رژيم صهيونيستي و موسسات مختلف وابسته به آن در زمينه چندين پروژه براي تغيير آثار و اوضاع بخش قديمي شهراشغالي قدس کار مي کنند که شامل دروازه ها، ديوارها و محله هاي اين بخش مي شود و اين طرح ها هم اکنون درحال اجرا و بودجه آن اختصاص يافته است.دروازه دمشق (العمود) آنطور که درگذشته از آن ياد مي شد، از مهمترين دروازه هاي بخش قديمي شهر اشغالي قدس و مسجد مبارک الاقصي به شمار مي رود و با تصميم اشغالگران اسرائيلي، شهروندان فلسطيني يکي از شريان هاي حيات را از دست خواهد داد.خضر شاهين: خبرنگار العالم - قدس اشغالي 14:42

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها