اتفاق نظرنامزدهاي انتخاباتي درکرکوک درباره خروج اشغالگران

سه شنبه 5 مرداد 1389 - 08:31

عراق - بغداد - خبرنگار العالم- استان "کرکوک" يکي از مهمترين استانهاي نفت خيز عراق به شمار مي رود که نام آن در نتيجه برگزار نشدن انتخابات محلي گذشته در آن درهفت سال گذشته با اختلافات سياسي همراه بوده است.

عراق - بغداد - خبرنگار العالم- استان "کرکوک" يکي از مهمترين استانهاي نفت خيز عراق به شمار مي رود که نام آن در نتيجه برگزار نشدن انتخابات محلي گذشته در آن درهفت سال گذشته با اختلافات سياسي همراه بوده است.هرچند به عقيده کارشناسان سياسي اين استان نسبت به ساير مناطق عراق ثبات امنيتي بيشتري داشته ؛ اما همچنان مرکز کشمکش بين طوايف نژادي ساکن آن است . "علي مهدي" نامزد ائتلاف ملي درانتخابات پارلماني عراق دراين باره به خبرنگار العالم گفت : ما نگراني هاي زيادي درباره احتمال شفاف نبودن اين انتخابات داريم ؛ زيرا در دو روز گذشته اسامي بيش از 25 هزار راي دهنده به فهرست راي دهندگان استان کرکوک اضافه شده که اکثريت آنها را کرد هستند. با وجود تاخير کرکوک نسبت به ساير استانها در تجربه دموکراسي ، امروز اين استان براي ورود به انتخابات درآمادگي کامل به سر مي برد و کردهاي ساکن ؛ آن را بهترين شيوه درتعيين سرنوشت خود مي دانند. "ارشد رشاد الصالحي" نامزد جبهه ترکمن ها درانتخابات پارلماني عراق گفت: رقابت شديدي بين نامزدها براي کسب سهميه کرسي هاي کرکوک در پارلمان وجود دارد.وي افزود: نتايج واقعيت کرکوک را منعکس نمي کند ؛ زيرا اين استان برخلاف ساير استان ها از وضعيتي ايده آل برخوردار نيست لذا بايد در وهله اول به وضعيت استثنايي کرکوک رسيدگي شود تا نتايج و برآيند حاصل شده مثبت باشد.درکوران مبارزات انتخاباتي، شعارها و برنامه هاي مختلفي از سوي نامزدها مطرح شده است ؛ اما همه آنها بر ضرورت خروج نيروهاي اشغالگر از عراق اتفاق نظر دارند."عمار تهيه" نامزد ائتلاف ملي در انتخابات پارلماني حضور نيروهاي اشغالگر در عراق را موجب بحران هاي متعدد دانست و گفت: آنها با سوء استفاده از تنوع قومي درعراق، در ايجاد درگيري هاي طائفه اي و همچنين درگيري هاي نژادي در استان هاي کرکوک و ديالي نقش داشته اند.وي افزود: هدف از پروژه نيروهاي مشترک دولت مرکزي و منطقه کردستان عراق و وارد کردن نيروهاي پيشمرگ کرد به استان کرکوک فتنه انگيزي نژادي بين اعراب و ترکمن ها با برادران کرد است.با آغاز شمارش معکوس براي برگزاري انتخابات پارلماني، مبارزات انتخاباتي نامزدها براي جلب نظر مردم شدت يافته است و درنهايت، نتيجه صندوق هاي راي گيري تعيين کننده خواهد بود.علي کرام: خبرنگار العالم - کرکوک شمال عراق

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها