عقب نشيني مديرکل آژانس از اتهام به ايران

سه شنبه 5 مرداد 1389 - 08:35

خبرنگار العالم - وين ـ مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي که با انتقادهاي اعضاي شوراي حکام در باره برخي بندهاي سياسي و غير فني گنجانده شده در گزارش جديد عليه برنامه هسته اي ايران مواجه شده است در نشست اخير اين شورا براي کاستن از شدت انتقادات از اتهامات وارده عليه ايران عقب نشيني کرد.

خبرنگار العالم - وين ـ مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي که با انتقادهاي اعضاي شوراي حکام در باره برخي بندهاي سياسي و غير فني گنجانده شده در گزارش جديد عليه برنامه هسته اي ايران مواجه شده است در نشست اخير اين شورا براي کاستن از شدت انتقادات از اتهامات وارده عليه ايران عقب نشيني کرد. نشست اخير شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي درحالي برگزار شد که گزارش جديد يوکيا امانو مدير کل آژانس درباره برنامه هسته اي ايران که در يکي از بندهاي آن از به اصطلاح نگراني آژانس از احتمال وجود برخي فعاليت هاي اعلام نشده در برنامه هسته اي ايران صحبت شده است ، فضايي خاص را براين نشست حاکم کرد.مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در حاشيه اين نشست تلاش کرد تا از شدت انتقادات برخي اعضاي شوراي حکام از اشاره اي که در يکي از بندهاي گزارش آمده و با همه گزارش هاي سابق آژانس مغايرت دارد ، بکاهد.يوکيا امانو مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: درباره برخي اطلاعات از منابع مختلف در خصوص برنامه هسته اي ايران اظهار نگراني هايي شده است اما درگزارش اخير آژانس گفته نشده است که ايران درگذشته يا درحال حاضر فعاليت هاي هسته اي غيرمسالمت آميز داشته است.امانو همچنين از تصميم آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پيشرفت در زمينه تحقق خواسته ايران مبني بر دريافت سوخت هسته اي براي راکتور تحقيقاتي تهران خبر داد ولي درعين حال تاکيد کرد که پيشنهاد مبادله اورانيوم ايران با غلظت پايين با سوخت هسته اي 20 درصد همچنان به قوت خود باقي است .پيشنهادي که تهران از طريق علي اصغر سلطانيه نماينده خود در آژانس بين المللي انرژي اتمي ارايه داد، درباره اجرايي شدن آن با توجه به فضاي بي اعتمادي که برخي کشورها به وجود آورده اند ، ابراز ترديد کرد.سلطانيه دراين باره به خبرنگاران گفت: ما نامه اي به آژانس فرستاديم و در آن نگراني خود را از وضعيت بي اعتمادي که برخي کشورهاي غربي با عمل نکردن به قراردادهاي سابق خود با ايران و جلوگيري از دسترسي به سوخت هسته اي براي نيروگاه تهران و بوشهر به وجود آورده اند ، اعلام کرديم.در اين نشست ايران ، " يوکيا امانو " مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي را به اتخاذ موضع سياسي، غير فني و جانبدارانه در مواجهه با برنامه هسته اي اين کشور متهم کرد." علي اکبر صالحي " رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت: تهران از امانو انتظار دارد که موضعي بي طرفانه، غير سياسي و فني دربرابر برنامه هسته اي ايران اتخاذ نمايد.صالحي افزود: بر خلاف آنچه مديرکل آژانس گفته است، تعامل وي در مواجهه با برنامه صلح آميز هسته اي ايران براساس اصول حرفه اي نبوده است.رئيس سازمان انرژي اتمي ايران ابراز اميدواري کرد که مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي شيوه تعامل خود با برنامه هاي هسته اي ايران را تغيير دهد و در اين خصوص از چارچوب قوانين آژانس پيروي نمايد.وي همچنين از اقدام کشورهاي 5+1 به عنوان طرف هاي مذاکره کننده در باره برنامه هسته اي ايران درخصوص تلاش براي تحميل شرط هاي غير منطقي بر تهران انتقاد کرد.انتظار مي رود به دنبال گزارش جديد مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران اختلافاتي ميان اعضاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي پيدا شود.به ويژه اينکه اين گزارش به علت تکيه در برخي جوانب و اطلاعاتي از منابع نامطمئن و خارج از چارچوب فعاليت هاي نظارتي و بازرسي هاي آژانس با انتقاداتي روبرو شده است.اين نشست در فضايي با تنش ميان همه اعضاي آن و در سايه وجود ملاحظاتي درباره تهيه گزارش مدير کل جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران برگزار شد.طارق شوشاري - العالم - وين

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها