ادامه اعتراض به انتخابات موريتاني

چهارشنبه 7 مرداد 1388 - 07:30

نواکشوت-موريتاني خبرنگار العالم-پس از چند روز از پايان انتخابات ، نامزدان شکست خورده با توصيف اين انتخابات به عنوان يک "بازي مسخره" به نتايج انتخابات اعتراض و آن را از پيش تعيين شده و ساختگي خواندند . درانتخابات 18 ژوئيه (27 تيرماه سال جاري) در موريتاني "محمد ولد عبدالعزيز"،رييس کودتاي نظامي 6 آگوست 2008 (نيمه مرداد 1387) با کسب 52 درصد آرا درانتخابات پيروز شد، اما رقباي وي اعتراض خود را به نتايج انتخابات به شوراي قانون اساسي اعلام کردند. شوراي قانون اساسي که بالاترين هيأت قضايي موريتاني است پس از پايان جلسات خود "محمد ولد عبدالعزيز" را رسما براي دوره 5 ساله به عنوان رئيس جمهور منتخب موريتاني اعلام کرد . و در پايان "عبدالله ولد علي سالم" رئيس شوراي قانون اساسي موريتاني در جمع خبرنگاران با قرائت بيانيه اي "محمد ولد عبدالعزيز" را رئيس جمهور منتخب جمهوري اسلامي موريتاني اعلام کرد . شوراي قانون اساسي قبل از اعلام نتايج رسمي به اتهام ها پايان داد . اين درحالي است که "محمد محمود ولد ودادي" سخنگوي "ولد داداه" نامزد شکست خورده انتخابات رياست جمهوري در کنفرانس مطبوعاتي تاکيد کرد: شکايت مطرح شده به شوراي قانون اساسي شامل دو موضوع ساده ولي تعيين کننده است. سخنگوي ولد وداداه افزود: از شوراي قانون اساسي درخواست شده است تا راي ها بازشماري شود و برگه هاي راي مورد بازبيني قرار بگيرد. وي تاکيد کرد: مخالفت با اين دو درخواست، انتقادهاي فراواني را عليه ولد عبدالعزيز ايجاد خواهد کرد. درهمين راستا "سيدي احمد ولد دايا" رئيس کميته مستقل انتخابات درپي شبهات و اتهامات نسبت به صحت انتخابات از مقام خود استعفا داد . وي در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات رياست جمهوري موريتاني در شرايطي عادي برگزار شد، ولي با اين حال شکايت هايي که به اين کميته و شوراي قانون اساسي ارايه شده، شبهه هايي را درباره صحت و سلامت انتخابات مطرح کرده است. به اعتقاد ناظران استعفاي رئيس کميسيون مستقل انتخابات که از طرفداران حزب مخالف رئيس جمهور منتخب مي باشد افزايش تعمدي و شخصي عمل کردن اقدام وي را شدت مي بخشد . کميته برگزاري انتخابات که ولد دايا رياست آن را برعهده داشت از 6 نماينده مخالفان و6 نماينده از جانب "محمد ولدعبدالعزيز" تشکيل شده بود. "عبدالله ولد حرمة الله" يکي از اعضاي ستاد تبليغاتي "محمد ولد عبدالعزيز" در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت : اقدام وي شخصي بوده و اين مساله با نتايج انتخابات و ادعاي رقباي شکست خورده مبني بر وجود تخلف در انتخابات رياست جمهوري موريتاني ارتباطي ندارد. ولد حرمه الله گفت: استعفاي رييس کميته برگزاري انتخابات نمي تواند به عنوان حمايت از ادعاهاي نامزدهاي شکست خورده و تاييدي بر وجود تخلف در انتخابات به حساب آيد بلکه اين استعفا اقدامي شخصي است. اين درحالي است که برخي منابع خبري به نقل از سيدي احمد ولد الدي رييس کميته انتخابات موريتاني، دليل استعفاي وي را شکايت هاي رسيده در باره وجود تخلف و شبهه در خصوص صحت انتخابات رياست جمهوري اعلام کرده اند. ولد حرم الله در ادامه خاطرنشان کرد: رييس کميته برگزاري انتخابات و ديگر بخش هاي اين کميته، پيش از اين بر درستي و سلامت اين انتخابات تاکيد کرده اند از اين رو اين استعفا به ويژه پس از اعلام شوراي قانون اساسي در خصوص تاييد انتخابات، تاثيري بر نتيجه انتخابات رياست جمهوري موريتاني ندارد. در همين راستا اتحاديه اروپا تصميم گرفته است تا هنگامي که تحقيقات لازم درباره شکايت هاي مخالفان صورت نگيرد، به فرد پيروز در انتخابات رياست جمهوري اين کشور تبريک نگويد. همچنين مخالفان در موريتاني تصميم گرفته اند در نواکشوت پايتخت اين کشور راهپيمايي اعتراض آميز برگزار کنند. در حالي که مخالفان به اعتراض خود نسبت به صحت و شفافيت انتخابات ادامه مي دهند و اظهار مي دارند که استعفاي رئيس کميته مستقل انتخابات دال بر تقلب و عدم صحت انتخابات است و اين مسأله به گفته آنان در کشوري که عادت به جعل حقايق دارد امري عادي است، "محمد ولد عبدالعزيز" به استناد حکم شوراي قانون اساسي ، چهار روز ديگر طي مراسمي به عنوان نهمين رئيس جمهور موريتاني منسوب شود . محمد عبداله ممين - خبرنگار العالم - نواکشوت

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها