حضور زنان درانتخابات رياست جمهوري افغانستان

پنج‌شنبه 22 مرداد 1388 - 15:29

کابل ـ خبرنگار العالم ـ زنان افغانستان پس از 3 دهه انزوا به دليل حاکم بودن سنتهاي قبيله اي بر کشور، اينک تلاش مي کند تا با شرکت در انتخابات ، نقش سازنده اي در کشور خود ايفا کنند هرچند که نسبت به کشورهاي همسايه حضور آنها در روند سياسي بسيار کم رنگ است. با نزديک شدن موعد انتخابات رياست جمهوري افغانستان ، زنان اين کشور تلاش مي کنند تا با شرکت در اين انتخابات، حقوق سلب شده خود را به دست آورند. تا کنون 2 زن براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري افغانستان ثبت نام کرده اند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد که 38 درصد از راي دهندگان را زنان تشکيل مي دهند. خانم "طاهره حسيني" از نامزدهاي شوراهاي منطقه اي افغانستان در کابل گفت: در طول ده ها سال به زنان افغان گفته شده است که جايگاه آنان در خانه است و وظيفه آنان تنها تربيت کودکان و ميزباني از مهمان ها است و اين مسئله فراموش شده است که زن بخشي از جامعه است و بايد در ساختن آن مشارکت کند. به رغم نمادين بودن مشارکت زنان افغان در روند سياسي کشور، آنها تلاش مي کنند تا به طور تدريجي و با در نظر گرفتن آداب و رسوم جامعه افغاني ، اصول و پايه هاي جديدي براي فعاليت هاي خود وضع کنند. "نجيبه عزيزي از اساتيد دانشگاه افغانستان نيز اظهار داشت: زنان افغان امروز در معرض جريانهاي مختلف افراطي قرار دارند، بنابراين زنان افغان بايد راهي را برگزينند که متناسب با جامعه باشد. رواج بي سوادي در ميان زنان افغان از مهمترين علل عدم مشارکت آنها در روند سياسي و اجتماعي کشور و نداشتن درکي درست از حقوق و وظايف خود است. با وجود چالشهاي بسيار فراروي زنان افغان در مسير باز ستاندن حقوق خود ، همچنان بسيار زود است که بتوان جايگاه سياسي و اجتماعي زنان را در اين کشور تثبيت کرد. محمود واثق / خبرنگار العالم

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها