ادامه محاصره و رنج طاقت فرساي مردم غزه در ماه رمضان

پنج‌شنبه 5 شهريور 1388 - 18:31

غزه - خبرنگار العالم- آوارگي ، يک بلاي مشترک که دامنگيرتمامي کساني شده است که خانه هايشان را در جنگ غزه از دست داده اند.اين معضل با فرا رسيدن ماه رمضان دوچندان شده است. رژيم صهيونيستي که در جنگ نابرابر 22روزه عليه غزه به دليل ايستادگي و رشادت هاي مردم و نيروهاي مقاومت نتوانست به اهداف خود دست يابد به جنايت هاي جنگي روي آورد و ضمن به شهادت رساندن و زخمي کردن شمار زيادي از شهروندان غيرنظامي بويژه کودکان ، زنان و سالخوردگان، تاسيسات زيربنايي و خانه ها و اماکن مذهبي نوار غزه را آماج حملات هوايي و موشکي قرار داد. کشورهاي عربي نه تنها تاکنون به مردم مظلوم غزه کمکي نکرده اند بلکه برخي از اين کشورها دراقداماتي که همسويي آنها با رژيم صهيونيستي را برملا مي سازد مانع رسيدن کمک هاي ديگر کشورها و آزادگان جهان به اين مردم ستمديده مي شوند که جرمشان تنها مقاومت در برابر اشغالگران و زانونزدن در مقابل صهيونيست ها و دفاع از سرزمين و دين شان است. حاج خضر يکي از ساکنان غزه است که خانه خود و پنج پسرش ويرانه اي شده واکنون در چادري که بر روي ويرانه ها نصب شده زندگي مي کنند و او شاهد رنج و مشقت ساکنانش است. حاج خضرمي گويد: همه خوشبخت بوديم ،پيشاپيش به استقبال رمضان رفته وهمه لوازم را آماده مي کرديم ولي الان هيچ چيز پيدا نمي شود. او در تلاش است تا با همدردي و مصاحبت با فرزندانش،رنج سختي چادرنشيني را از آنان بکاهد و گوشه اي از اندوهشان را بزدايد ؛ ولي درد ، فراتر از آن است که بتوان آن را فراموش کرد يا ناديده گرفت. آشپزخانه بزرگ و اتاق هاي متعدد داشتن خاطراتي است که تبديل به خيمه و چادري شده که به هيچ عنوان نمي توان رنگ و بوي رمضان را در آن يافت. ابو خليل پسر حاج خضر که صاحب يک خانه 3طبقه بود اکنون صاحب چادري شده و براي اولين بار فراهم آوردن مايحتاج ماه رمضان برايش دشوار گشته واين نداشتن درآمد و محاصره غزه است که مخارج سحر وافطار را بر دوشش سنگين مي سازد. وي درباره وخامت اوضاع زندگي و قطع اميد از رسيدن کمک هاي انساني مي گويد. پسر ابوخليل هم مي گويد: بعد از اينکه خانه مان ويران شد وضعيت تغذيه مان هم بد شد. شايد در اين بين تحمل اين اوضاع و شرايط سخت براي مادر خانواده از همه سخت تر باشد. وي مي گويد : زندگي اينجا در حد صفر است و حس مي کنم درحال مرگم. زندگي بدون خانه ارزشي ندارد. رنج طاقت فرسايي که زاييده جنگ تحميلي از سوي صهونيست ها است ، روز به روز با ادامه محاصره غزه از سوي اين رژيم و سکوت جهانيان بويژه دولت هاي عربي جانفرساتر و دردناک تر مي شود. و اکنون ، رمضان فرا رسيده و آنان با چشماني اشکبار ودلهايي شکسته ،به ياد خانه اي مي افتند که روزي در آن افطاري و سحري مي خوردند واز سويي محاصره غزه بالاجبار آنان را در چادري که سراپا رنج و مشقت از آن مي بارد محبوس کرده است. اسراء البحيصي-خبرنگار العالم-از محله ويران شده "السلام"در شرق غزه

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها