کمک هاي غذايي کميته امداد به 2500 خانواده عراقي در بصره

يکشنبه 15 شهريور 1388 - 17:15

بصره - عراق - خبرنگار العالم - کنسولگري جمهوري اسلامي ايران در بصره در راستاي همبستگي هر چه بيشتر با اقشار مختلف عراق به ويژه رسيدگي به مستمندان، با همکاري کميته امداد امام خميني (ره) اقدام به توزيع مواد غذايي و ما يحتاج خانگي تحت عنوان "سبد ماه مبارک رمضان" ميان تعدادي از خانواده هاي تهي دست در مناطق مختلف بصره نمود. محمد البهادلي رييس شعبه کميته امداد امام خميني (ره) در بصره در گفت وگو با خبرنگار العالم تصريح کرد: "کميته امداد امام خميني (ره)کمک هاي خود را توسط اين شعبه در بصره و با کمک کنسولگري به خانواده هاي تنگدست و ايتام تحت پوشش کميته اهدا مي کند." اين کمک ها بيش از 2500 خانواده شامل تعداد زيادي از زنان بيوه، ايتام و سالمندان را در برگرفت. به دنبال اين اقدام خيرخواهانه، خانواده هاي عراقي مراتب سپاسگزاري خود را به دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل کاستن از رنج معيشتي آنان اعلام نمودند و تاکيد کردند که چنين تلاش هايي روابط ميان دو کشور مسلمان را تحکيم مي بخشد. يکي از شهروندان عراقي در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: "جمهوري اسلامي به ويژه در ايام ماه مبارک رمضان در انجام کار خير پيشتاز است و اين کمک ها هر ساله در ماه مبارک از سوي ايران ارسال مي شود." مواد غذايي توزيع شده شامل گوشت، حبوبات، برنج، چاي، روغن و ساير مايحتاج زندگي است. اين اقدامات خير خواهانه نشأت گرفته از برکات ماه مبارک رمضان و گوياي محبت، مودت و برادري ميان دو ملت مسلمان ايران و عراق است. نعمت عبدالرزاق - خبرنگار العالم - بصره

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها