منع فلسطيني ها از برپايي نماز جمعه در مسجد الاقصي ادامه دارد

شنبه 21 شهريور 1388 - 17:28

فلسطين - قدس - خبرنگار العالم - اقدامات اشغالگرانه رژيم صهيونيستي در سومين جمعه ماه مبارک رمضان برعليه سرزمين مقدس، اولين قبله مسلمانان، هم چنان ادامه دارد. اين اقدامات شامل تشديد اقدامات امنيتي نيروهاي اسرائيلي، محاصره ورودي هاي اصلي شهر قدس و منع هزاران فلسطيني از برپايي نماز در مسجد الاقصاي مبارک است. حاتم عبدالقادر يکي از اعضاي مجلس انقلابي جنبش فتح در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار کرد: "اين امر نشان مي دهد که ادعاهاي اسرائيل مبني بر حفظ آزادي عبادت و دسترسي به اماکن مقدس بي اساس است و نيز اسرائيل آن گونه که ادعا مي کند امين و وصي اماکن مقدس نيست و لذا اين اقدامات مستلزم آن است که اقداماتي از سوي جامعه بين المللي جهت پايان دادن به اشغال قدس، رفع محاصره اين شهر مقدس و فراهم بودن امکان زيارت براي شهروندان فلسطيني صورت گيرد." "موسسه اوقاف و ميراث فرهنگي الاقصي" حفر تونل جديدي را افشا مي کند که در راستاي نقشه يهودي سازي قدس و با هدف ارتباط اين تونل با شبکه تونل هاي زيرزميني در زير محوطه مسجد الاقصي است. يک موسسه اسرائيلي مشغول حفاري اين تونل زير شهر سلوان واقع در غرب مسجد عين سلوان است که به سمت شمال و مسجد الاقصي در حال پيشروي است. زکي غباربه رئيس موسسه الاقصي ضمن اظهار نگراني از اين اقدام رژيم صهيونيستي به خبرنگار العالم گفت: "حفاري تونل بزرگي زير منطقه سلوان در ناحيه جنوبي مسجد الاقصي در حال اجراست و اين امر دال بر خطراتي است که (در جهت يهودي سازي) مسجد الاقصي و کل منطقه قدس را تهديد مي کند. انهدام مسجد يک حقيقت است و ما به جهان عربي و اسلامي هشدار مي دهيم که پيش از آنکه دير شود در برابر اين امور بايستند." گفته مي شود که در مدت اخير و به دليل عدم همبستگي اعراب و مسلمانان و درگيري فلسطيني ها با امور داخلي، اين موسسه اسرائيلي براي تحميل اين واقعيت، با سرعت هر چه بيشتر توطئه ها و اقدامات خود را بويژه در اطراف مسجد الاقصي گسترده تر مي کند. همه آنان که مي گويند "قدس در خطر است"، دست و پا بسته و در خاموشي عميقي غرق شده اند. چنگال اشغالگران در پيکره قدس فرورفته و اين سرزمين مظلوم محکوم به تحمل اين درد در تنهايي خود است. خضر شاهين - خبرنگار العالم - قدس اشغالي

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها