اعتراض مردمي به تعويق رأي به گزارش گلدستون

يکشنبه 12 مهر 1388 - 14:08

فلسطين - غزه - خبرنگار العالم- اقدام تشکيلات خودگردان فلسطين در تعويق رأي گزارش گلدستون مردم غزه را منزجر و خشمگين کرد. برخي از خانواده هاي قربانيان در واکنش به اقدام بدوراز انتظار تشکيلات خودگردان فلسطين ، در محله السلام که بر اثر حملات ددمنشانه اشغالگران به ويرانه اي تبديل شده است ، کنفرانس مطبوعاتي برگزار و با ارائه سخناني خشم و انزجار خود را به اقدام تشکيلات خود گردان ،ابراز کردند . يکي ازخانواده هاي قربانيان در سخناني عملکرد تشکيلات خود گردان را به شدت محکوم کرد و گفت : در هيچ نقطه اي از جهان دولت بر عليه مردم خود و به نفع دشمن که از هيچ جنايتي در حق آنان دريغ نکرده ، عمل نمي کند. گروههاي مختلف فلسطيني به منظور بررسي عواقب عملکرد بدور از انصاف تشکيلات خودگردان فلسطين ، نشست فوق العاده برگزار کردند. براساس اين گزارش ، حماس با محکوم کردن اقدامات تشکيلات خودگردان ، تاکيد کرد: که تشکيلات خود گردان با اين اقدام منافع خود را بر مردم فلسطين ، ترجيح داده است. فرج الغول وزير دادگستري فلسطين نيز در همين زمينه تصريح کرد : پايمال کردن حق مشروع مردم فلسطين و ناديده گرفتن رنجهاي آنان درمقابل تأمين منافع خود ،اوج انحطاط ارزشهاي انساني است و نمايانگر غوطه ور شدن آنان در دامان اشغالگران است تا جايي که به جاي دفاع از مردم بي دفاع خود ،نقش وکيل مدافع دشمنان و مجري خواسته هاي آنان را ايفا مي کنند. سازمانهاي حقوق بشرفلسطين نيز با تاکيد بر اينکه اقدامات تشکيلات خودگردان فلسطين ، زمنيه را براي طفره رفتن اشغالگران ازجنايتات خويش ، فراهم مي سازد ، توجيهات دولت رام الله را در مشروعيت دادن به عملکرد خويش را رد کرد. "حمدي شقوره" عضو مرکز حقوق بشر فلسطين در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار العالم تصريح کرد : اقدام تشکيلات خود گردان در تعويق رأي گزارش گلدستون ، غير منتظره بود . وي افزود : در هفته هاي گذشته انتظار مي رفت برخي از طرفهاي بين المللي از رأي دادن به گزارش گلدستون خوداري کنند ،اما هيچ گاه تصور نمي کرديم که طرف فلسطيني رأي خود را در اين خصوص به تعويق بياندازد . مردم فلسطين از اينکه جامعه جهاني به نداي آنان گوش فرا نمي دهد ،سازگار شده اند اما از اينکه تنها حامي آنان در مجامع بين المللي در برابر رنجهاي آنان سکوت اختيار کرده است ، براي آنان غير منتظره بود. محمد غريب - خبرنگار العالم - غزه

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها