بررسي نقش سازنده زن در جامعه ايراني

يکشنبه 12 مهر 1388 - 18:26

لندن - خبرنگار العالم - جمعي از زنان فرهيخته ايراني نشستي را با حضور مهماناني از ساير کشورهاي جهان در خصوص بررسي نقش سازنده زن و حضور آن در تار و پود جامعه تشکيل دادند . شرکت کنندگان در اين نشست به اين حقيقت دست يافتند که وجود آفاق وسيع در برابر زن ايراني ،فرصت برداشتن گامهاي بلند در زمينه پيشرفت جامعه را در اختيار او قرار داد وزمينه را براي سمت گيري او در عاليترين موقعيتهاي اجتماعي را در اختيار وي قرار داد . دکتر "علي محمد حلمي "معاون فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن در همين راستا در گفتگو با خبرنگار العالم تصريح کرد : زنان شرکت کننده در اين نشست داراي شرکتها و مؤسسه هاي خصوصي هستند که در عرصه اقتصادي و تربيتي نقش سازنده اي را ايفا مي کنند .وي افزود ،اين نشست اين فرصت را در اختيار زنان ايراني قرار داد تا حضور فعال و نقش سازنده خود در پيشرفت کشور ، را به جهان معرفي کنند . اين نشست نقش فعال زنان ايراني بويژه زنان فعال در عرصه هاي اقتصادي را در رشد اقتصادي کشور و نفوذ آنان به عرصه هاي سياسي و سمتگيري آن در زمينه هاي سياسي و اقتصادي را مورد بررسي قرار داد . يکي از شرکت کنندگان خارجي اين نشست در گفتگو با خبرنگار العالم تصريح کرد ،توانمندي زن ايراني در رويارويي با چالشها و تلاش و پشتکار وي در راه پيشرفت و تعاهدات او به خانواده ،از خصوصيات منحصر بفرد زنان ايراني است . شرکت کنندگان در اين نشست با انتقاد از عملکرد يک جانبه رسانه هاي غربي که همواره چهره اي مغاير با واقعيت را از زنان ايراني منعکس مي کنند ،انتقاد کرد . يکي از شرکت کنندگان ايراني اين نشست در گفتگو با خبرنگار العالم تصريح کرد ،در اين نشست اروپاييها با نقش سازنده زن ايراني درجامعه که براي آنان تازگي داشت ،آشنا شدند .وي افزود ،زنان ايراني بدون هيچ مانعي در فعاليتهاي اجتماعي حضور دارند . شرکت کنندگان در اين نشست ،زن ايراني را بهترين الگو براي زنان مسلمان برشمردند . اين نشست فرصتي مناسبي بود براي نمايان کردن چهره واقعي زنان ايراني در جامعه ،چهره اي که ساختار آن با چهر ترسيم شده غرب از زن ايراني کاملا متفاوت بود . عزت زفتاوي - خبرنگار العلم - لندن

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها