پايان مذاکرات وين درباره تامين سوخت راکتور تحقيقاتي تهران

چهارشنبه 29 مهر 1388 - 13:25

اتريش - وين- خبرنگار العالم- جلسات مذاکرات (سه جانبه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و فروشندگان سوخت هسته اي راکتور تحقيقاتي تهران) که از سه روز پيش ادامه داشت، ظهر امروز پايان يافت. "محمد البرادعي" رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در جمع بندي آنچه در سه روز گذشته صورت گرفت، گفت : درباره تامين يا دستيابي يا نياز ايران به سوخت هسته اي بحث و گفتگو کرديم و آژانس بين المللي انرژي اتمي پيشنهاد و ايده اي براي اجراي اين امر و تامين سوخت هسته اي براي ايران داشت و از همه هيئت هاي شرکت کننده در مذاکرات خواستم که اين پيشنهاد را بررسي و ديدگاه خود را درقبال آن در چارچوب مهلت زماني تا روز جمعه آينده ارايه کنند. اينها سخنان مختصر محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي و مهمترين اظهارات وي بود و سپس (علي اصغر سلطانيه) نماينده ايران در آژانس و رئيس هيئت ايراني در اين مذاکرات گفت که ما فقط درباره چگونگي حصول ايران به نيازهاي خود در زمينه سوخت هسته اي گفتگو کرديم و درباره غني سازي ايران در خارج و اختلاف آن بحثي نکرديم و به پيشنهادات محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين زمينه در جمعه آينده پاسخ خواهيم داد. طارق شوشاري - خبرنگار العالم- وين

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها