آل سعود مانع تحولات مثبت در عربستان سعودي است

شنبه 9 آبان 1388 - 17:49

انگليس- لندن - خبرنگار العالم - گروهي از مخالفان رژيم حاکم برعربستان سعودي و کارشناسان سياسي بين المللي در همايشي در لندن به بررسي موضوع مخالفت هاي جدي حاکمان عربستان در برابر حاکميت مردم ، پرداختند. شرکت کنندگان با آگاهي از مخالفت رويکرد وهابي با اصلاحات سياسي و رويکرد دمکرات متعهد به بيعت مطلق با نظام حاکم ، هراس مسئولان عربستان از برگزاري انتخاباتي که منجر به روي کار آمدن جريان سلفي افراطي مي شود و اختلافاتي که در صفوف خانواده پادشاهي عربستان شکاف ايجاد کرده است ، جوياي پاسخ اين سوال اساسي بودند که چه کسي در راه برقراري اصلاحات در عربستان مانع تراشي مي کند. چشم پوشي مسئولان عربستان از اقدامات گروه موسوم به هيئت امر به معروف و نهي از منکر ، بر عليه اصلاح طلبان و مخالفان و بازداشت و شکنجه آنها ،مسأله تامل برانگيزي است ، تا جايي که برخي ها آن را دولتي در درون دولت و ابزار دست نشانده آل سعود براي سرکوب کردن شيعيان در شرق و طائفه اسماعيليه در جنوب عربستان توصيف کرده اند . براين اساس اوضاع اينگونه ارزيابي مي شود که جو حاکم در عربستان اصلاحات را نمي پذيرد . "مي يماني" يک پژوهشگر عربستاني در اين خصوص گفت: اصلاحات در عربستان مانند يخ در سردخانه هاي بسته منجمد شده است. وي افزود : جهت گيري سياسي دولت عربستان ممکن است براي مدت زمان محدود و اندکي ثبات را در اين کشور فراهم کند ؛ اما جسد منجمد شده قابل شکستن است و بعد از گذشت تاريخ مصرف ،فاسد مي شود . شرکت کنندگان در اين نشست از پيشروي کند فرايند اصلاحات محدود ،تعويق زمان برگزاري انتخابات براي دو سال و ممانعت از مشارکت زنان در انتخابات ،اعلام نارضايتي کردند . "روبرت ليسي" مورخ و نويسنده انگليسي در اين خصوص گفت : سقف اصلاحات در جامعه عربستان قابل مقايسه به ديگر جوامع بشري نمي باشد . وي افزود : جامعه عربستان جامعه محافظه کار و اصولگرا مي باشد و با اصلاحات غربي که دولت بدان متعهد است ،رويارويي مي کند اما تمايل دولت عربستان در ناديده گرفتن اين نزاع ،اين مسئله را دشوارتر ساخته است . حقوق شهروندي و مبارزه با اقدامات ظالمانه بر عليه اقليتها ديني و رنجهاي شهروندان عربستان در زندگي روزمره در کنار مبالغ هنگفت و گزافي که براي طرحهاي بيهوده انفاق مي شود ،پرسشهايي است که در برابر نظام حکومتي عربستان هموراه مطرح مي شود . "مضاوي الرشيد" استاد دانشگاه لندن از اتباع عربستان در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار العالم تصريح کرد : ما تلاش مي کنيم ساختار و چهره خارجي عربستان را تغيير دهيم . وي افزود : هيچ اقدامي از سوي ملک عبد الله و برادران ايشان در راه تغييرات سياسي سازنده که عربستان را از دولت شيخ نشين به دولت سازمانها و نهادها تغيير دهد ، نديده ام . شرکت کنندگان در اين نشست شکاف ايجاد شده در خانوداه حاکم عربستان را بررسي و تاکيد کردند فرايند اصلاح دراين کشور متوقف شده است که اين مسئله تاثير زيانباري بر جو حاکم خواهد داشت . شرکت کنندگان همچنين تاکيد کردند عربستان سعودي تنها از آن وهابيت و آل سعود نيست بلکه از آن مردم عربستان است که بر دور حلقه اصلاحات گرد آمده اند . عزت الزفتاوي- خبرنگار العالم - لندن

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها