تصويب قانون جديد انتخابات در پارلمان عراق

دوشنبه 18 آبان 1388 - 16:50

عراق - بغداد - خبرنگار العالم - پس از يک جلسه فوري پارلمان عراق که گفتگوهاي بسيار و تلاشهاي انبوه گروه هاي پارلماني را در بر داشت، سرانجام قانون تعديل شده انتخابات پارلماني آينده عراق تصويب شد. قانون جديد بر مبناي سيستم فهرست باز تهيه شده که خواسته اساسي مرجعيت مذهبي است و اين فرصت را به راي دهنده مي دهد تا به ميل خود يکي از نامزدها يا فهرست ها را انتخاب کند. برخي از نمايندگان بر اين باورند که اين امر راي دهندگان را به سوي مراکز راي گيري روانه خواهد ساخت. عباس البياتي يکي از اعضاي پارلمان عراق در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار داشت: "بر اين باورم که پارلمان با تصويب قانون فهرست باز به خواسته مردم و مرجعيت جامه عمل پوشاند. وي تاکيد کرد : اين روش اين امکان را به شهروند مي دهد که اولاً بداند چه کسي را انتخاب مي کند و به چه کسي راي مي دهد، ثانياً اين امر عراقي ها را براي رفتن به پاي صندوق هاي راي تشويق مي کند." اما درباره مسئله کرکوک که سبب اصلي تاخير در تصويب اين قانون بود، تصميم گيري خاصي اتخاذ شد که مبني بر بازبيني و بررسي هويت راي دهندگان توسط يک کميته پارلماني و با نظارت سازمان ملل متحد و همياري ساير وزارتخانه ها بود. اعراب کرکوک اين امر را مثبت ارزيابي نموده و آن را مناسب خواسته هاي مردم اين شهر دانستند. اسامه النجيفي يکي از اعضاي پارلمان عراق طي مصاحبه اي اظهار داشت: "امروز حق بررسي تمامي هويت هايي را که کردها در طول ساليان آنها را دستکاري کرده اند، بدست آورده ايم. آنان سعي کردند واقعيت موجود در اين استان را به گونه اي ديگر جلوه دهند، اما اکنون قانون اجازه بررسي هويت ها را از سال 2004 تا 2009 صادر کرده است." به نظر مي رسد که پارلمان عراق نسبت به قانون تعديل شده انتخابات آتي به توافق رسيده است، که اين امر در راستاي اعطاي امتيازات از طرف جهات گوناگون در مورد بسياري از مسائل و با هدف موفقيت اين پروژه سياسي و آمادگي براي انتخابات آينده صورت گرفته است. فرياد راوندوزي سخنگوي ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نيز گفت: "اين يک توافق همگاني در جهت غلبه بر مشکلات و موانع موجود در مسير مذاکرات بويژه مسئله کرکوک بود." پارلمان عراق پس از تلاشهاي بسيار، قانون انتخابات بر اساس فهرست باز را تصويب نمود. اين قانون با خواسته هاي شهروندان و مرجعيت ديني عراق هماهنگي دارد. وسام التميمي - خبرنگار العالم - بغداد

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها