تشکيل دولت وحدت ملي لبنان

سه شنبه 19 آبان 1388 - 14:26

لبنان - بيروت - خبرنگار العالم - سعد حريري نخست وزير مامور تشکيل دولت لبنان سرانجام روز سه شنبه (19 آبان) و به دنبال برآورده کردن خواسته هاي حزب الله و همپيمانان آن، دولت خود را متشکل از 30 وزير که با موافقت رئيس جمهوري اين کشور نيز همراه شد؛ تشکيل داد. گروه هشت مارس (حزب الله و همپيمانان آن) در اين دولت 10 کرسي و گروه حاکم 14 مارس مورد حمايت غرب 15 کرسي را در اختيار دارند و تعيين پنج وزير نيز در حيطه اختيار "ميشل سليمان" رئيس جمهوري است. به دنبال برآورده شدن خواسته هاي گروه 8 مارس در دولت جديد لبنان، وزارتخانه ‌هاي دفاع، کشور، مخابرات و امور خارجه در اختيار جريان حاکم قرار نگرفت . بنابر اين دولت جديد لبنان پس از چهار ماه و نيم رايزني سخت سعد حريري رئيس حزب المستقبل لبنان و مامور تشکيل کابينه ، با فراکسيون‌هاي پارلماني و گروه هشت مارس (حزب‌الله و همپيمانان آن) تشکيل شد. به دنبال موفقيت سعد حريري در تشکيل دولت وحدت ملي خانواده حريري دوباره بر مسند حکومت در لبنان تکيه زد. اراده تشکيل دولت وحدت ملي و اصرار بر اين مساله منجر شد که هيچ گروه سياسي در دولت جديد حذف نشود اگرچه در اين مسير جلب رضايت همگان به سختي صورت گرفت. سعد حريري طي سخناني اظهار داشت: "اين موقعيت مي تواند فرصتي براي لبنان باشد براي احياي اعتماد به دولت و نهادهاي آن، تا بتوانيم از اين رهگذر الگوي پيشرفته اي از مفهوم موفقيت دولت وحدت ملي در مديريت امور کشور ارائه دهيم و يا اين که اين شرايط تبديل به جايگاهي شود که لبناني ها شکست خود را در تحقق مجدد وحدت در آن تجربه کنند." ناظران سياسي تشکيل دولت وحدت ملي را دور جديدي از شکل گيري روابط ميان گروه هاي سياسي لبناني توصيف مي کنند، دولتي که شبيه هيچ يک از دولت هاي پيشين نيست. چراغ سبزي که دو قطب مخالف و موافق (گروه حاکم 14 مارس و گروه هشت مارس) در زمينه تشکيل دولت نشان دادند وضعيت سياسي اين دولت را پيش از آغاز رسمي آن تعيين نموده است. "ميشل عون" رئيس حزب اصلاح و تغيير لبنان طي سخناني تصريح کرد: "برنده و بازنده وجود ندارد، صرف تحقق وحدت، خود موفقيتي براي وطن است و زماني که وطن پيروز شد در حقيقت همه برنده هستند. وي گفت: خوبي ها از سوي هر طرف که صورت بگيرد بين همه تقسيم مي شوند و بدي ها نيز براي همه است و همه را متضرر مي کند." دولت جديد لبنان از درون اختلافات سر بر آورده است، اختلافاتي که آنقدر طولاني شد که خود سياستمداران را هم خسته کرد و شايد دليل گرد هم آمدن آنان نيز همين مساله باشد. از آنجا که دولت لبنان با کنار گذاشته شدن اختلافات تشکيل شد لذا تقسيم پست هاي وزارتي ديگر کار مشکل سازي نبود. اعضاي کابينه سعد حريري نخست وزير لبنان به اين شرح است: محمد الصفدي وزير اقتصاد وبازرگاني (سني) خانم ريا الحفار وزير امور دارايي (سني) حسن منيمنه وزير آموزش و پرورش (سني) محمد رحال وزير محيط زيست (سني) غازي العريضي وزير خدمات عمومي و ترابري (دروزي) اکرم شهيب وزير امور مهاجران (دروزي) وائل ابو فاعور وزير مشاور (دروزي) طارق متري وزير اطلاع رساني (ارتودکس) ابراهيم نجار وزير دادگستري (ارتودکس) جان اوگاسبيان وزير مشاور (ارتودکس) سليم الصايغ وزير اموري اجتماعي (ماروني) پطرس حرب وزير کار (ماروني) ميشل فرعون وزير مشاور در امور پارلمان (کاتوليک) سليم ورده وزير فرهنگ (کاتوليک) جبران باسيل وزير انرژي و آب (ماروني) فادي عبود وزير گردشگري (ماروني) يوسف سعاده وزير مشاور (ماروني) شربل نحاس وزير ارتباطات (کاتوليک) ابراهام دده يان وزير صنايع (ارتودکس) محمد خليفه وزير بهداشت عمومي (شيعه) علي الشامي وزير امور خارجه (شيعه) محمد فنيش وزير مشاور در امور توسعه اداري (شيعه) حسين الحاج حسن وزير کشاورزي (شيعه) علي عبدالله وزير جوانان و ورزش (شيعه) زياد بارود وزير کشور (ماروني) الياس المر معاون نخست وزير و وزير دفاع (ارتودکس) عدنان السيد حسين وزير مشاور (شيعه) عدنان القصار وزير مشاور (سني) خانم مني عفيش وزير مشاور (ارتودکس) فاطمه عواضه - خبرنگار العالم - بيروت

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها