تحصن مردم نجف براي درخواست آزادي بازداشت شدگان

شنبه 23 آبان 1388 - 18:33

عراق - نجف اشرف- خبرنگار العالم- صدها نفر از مردم عراق امروز براي درخواست آزادي بازداشت شدگان از زندان هاي آمريکا و عراق و عفو زندانيان سياسي محکوم به اعدام در شهر نجف اشرف تحصن کردند. شماري از خانواده هاي بازداشت شدگان دربين تحصن کنندگان در ميدان انقلاب سال 1920 ميلادي بودند و در شعارهاي خود برضرورت اين نکته تاکيد کردند که آشتي ملي بايد شامل آزادي بازداشت شدگان بويژه اعضاي جريان صدر و لغو احکام اعدام غيابي صادره براي ديگران باشد. تحصن کنندگان که پيشاپيش آنها مسئولان جريان صدر حضور داشتند ، بر تحقيقات دوباره درباره همه پرونده هايي که براي آنها احکام اعدام صادر شده يا پرونده هايي که هنوز احکام آنها صادر نشده است، تاکيد کردند. اين تحصن به درخواست "مقتدي صدر" رهبر جريان صدر برگزار شد. وي از خانواده هاي بازداشت شدگان خواسته بود تا براي درخواست آزادي بستگان خود و بازداشت شدگاني که اتهام آنها ثابت نشده است و همچنين لغو احکام اعدام بازداشت شدگان خصوصا آنهايي که درمقاومت در برابر اشغالگران آمريکايي شرکت داشتند، تحصن کنند. مسئولان جريان صدر در اين تحصن گفتند که نمايندگان فراکسيون صدر در پارلمان عراق از رياست پارلمان خواهند خواست تا وزيران دادگستري و حقوق بشر را براي استيضاح احضار کند زيرا حقوق بازداشت شدگان جريان صدر در زندان هاي آمريکا نقض مي شود. شرکت کنندگان در تحصن تصاويري از شکنجه و شکنجه شدن بازداشت شدگان در زندان هاي آمريکايي و زندان هاي عراقي را در دست داشتند و حل و فصل پرونده بازداشت شدگان و اتخاذ تدابير جدي درقبال آن را از شروط مهيا شدن بستر مناسب براي برقراري آشتي ملي در عراق اعلام کردند. فاضل البديري خبرنگار العالم - نجف اشرف

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها